Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18

  • Huvudmeny
Bild på Gillis Een
Gillis Een på enheten för kryptogambotanik 2002.
Foto: Monika Myrdal.

Volontärarbete på KBO

Gillis Een beskriver sitt arbete


Mitt arbete som volontär på KBO består huvudsakligen i bearbetning av egna insamlingar i form av bestämningar samt registreringar i avdelningens databas. Hittills står jag som ensam eller delad insamlare av mer än 8800 registrerade föremål och antalet registreringar uppgår till mer än 13000 föremål.

Mina första insamlingar ägde rum i Grangärde socken i Dalarna år 1945 under ledning av Hugo Sjörs. Åren därefter gjorde jag många speciella insamlingsresor i Sverige och utomlands. Efter 1953 ledde mitt yrke ofta till långvariga resor till exotiska platser och jag samlade mossor när så var möjligt. Efter 1968 har jag samlat sporadiskt, mest i samband med semesterresor till Sydeuropa. Under den senare perioden hade jag inte mycket tid att bearbeta insamlat material förrän 1992, då jag fick en arbetsplats på KBO.

Grimmia pulvinata
Grimmia pulvinata. Öland, Vickleby. Foto: Gillis Een
Mina viktigaste insamlingar kommer från Arjeplogs socken i Pite Lappmark (1949 och 1960: 1286 ex), Mascarenerna (1962: 1195 ex), Stockholmstrakten (1707 ex) och Tasmanien (1966: 292 ex).

Samlingarna har gett upphov till ett antal nya arter, varav tre har namn efter mig, nämligen Fissidens eenii Bizot (1968) från Mauritius, Mascarenerna samt Lepidozia eenii S. Arnell (1963) och Plectocolea eenii S. Arnell (1963), båda från Queensland, Australien. Vidare har tidigare arbeten med jästsvampar resulterat i ett nytt släkte, Eeniella (Smith, Maudy T. & Batenburg van der Vegte, Wilma H. & Scheffers, W.A. 1981. Eeniella, a New Yeast Genus of the Torulopsidales. International Journal of Systematic Bacteriology 31(2): 196-203)

Mellan 1955 och 1980 tog jag en stor mängd bilder av mossor, både i svartvitt och som diapositiv i färg. Alla dessa bilder ägs numera av KBO. Sektionen har nyligen skapat en databas för bilder med länkar till databasen för föremål. Jag tillbringar nu, april 2006, nästa all min tid på KBO med att skanna, redigera och etikettera mina bilder för bilddatabasen. Bilden på Grimmia pulvinata är ett exempel på ett tidigt ateljéfoto taget med mossan under vatten i en glaskuvett.

Hårgrimmian, Grimmia pulvinata, är dessutom min favoritkryptogam. Den är vanlig t.ex. på Öland och Gotland, där den växer på alvarhällmarker och stenmurar. Den bildar små gråhåriga kuddar och har ofta sporkapslar, som står rakt upp vid torka, men som böjer sig ned i väta som på bilden. För mig representerar den mossan sol, sommar och ferier.

Läs mer:
Gillis Een
Grimmia pulvinata (ytterligare bild)