Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 12-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Flora, diversitet och utbredning av schweiziska mossor

I samarbete med medarbetare inom NISM vid Institut für Systematische Botanik (University of Zürich) och Ariel Bergamini (Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, Birmensdorf).

Vi analyserar utbredningsmönster i tid och rum och diversitetsmönster i relation till landskaps- och habitatparametrar. Exempelvis har vi visat att brukningsmetoderna är den viktigaste faktorn för att förklara nålfruktmossornas förekomster i agrarlandskapet i Schweiz.
Inom ramen för "Nationales Inventar der Schweizer Moosflora — NISM" kartläggs schweiziska mossors utbredningar. Data för artförekomster är insamlade på förbestämda, delvis slumpmässigt utvalda lokaler, i ytor med en viss storlek (så kallade standard relevées). Dessutom arbetar man med att skapa en Internet-baserad flora för schweiziska mossor.