Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 12-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Åkerbrukets effekter på nålfruktmossor i Schweiz

Irene Bisang


Nålfruktmossor förekommer i Centraleuropa huvudsakligen på åkermark. Övervakning av utvalda åkrar från 1989 till 1995 visade att brukningsmetoderna är den viktigaste faktorn för att förklara dessa mossors förekomster i schweiziska låglandet. Upprepade undersökningar tio år senare har visat att de mer miljövänliga åkerbruksmetoder som implementerats efter 1995 inte gynnar nålfruktmossor, och att särskilda åtgärder behövs om de ska bevaras i agrarlandskapet i Schweiz.