Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Hendrik van Rijgersma

Hendrik van Rijgersma

Den nederländske naturforskaren Hendrik Elingsz van Rijgersma föddes den 5 januari 1835 i Lemmer, i provinsen Friesland, Nederländerna. Han studerade medicin och var färdig läkare 1858, varpå han först tjänstgjorde som läkare i den lilla staden Jisp och därefter på ön Marken.

Familj

1861 gifte han sig med Maria Henriette Gräfing. De fick sju barn tillsammans mellan åren 1862 och 1874. Van Rijgersma tjänstgjorde som läkare på ön S:t Martin i de nederländska antillerna från 1863 fram till sin död i mars 1877. Han blev endast 42 år.

En av Rijgersmas illustrationer

Slaveriet avskaffas

När slaveriet avskaffades 1863 i de nederländska kolonierna, var van Rijgersma en av sex läkare som utsågs till att ansvara för den medicinska behandlingen av de frigivna slavarna.

Trots att hans främsta intresse var medicin, var han också en hängiven naturforskare som tog sig tid att samla mollusker och andra djur. Arbetet med molluskerna resulterade i en stor samling snäckor och flera akvareller som länge förblev opublicerade. Han var en utmärkt målare och fyllde två hela skissböcker med teckningar och akvareller av snäckor.

Karta över S:t Martin, 1883

Flora över S:t Martin

Van Rijgersmas stora intresse för naturhistoria och vetenskap tog sig också uttryck i hans ambition att skriva en illustrerad flora över S:t Martin. 1988 kom boken Flowers from St. Martin, the 19th Century Watercolours of Westindian plants painted by Hendrik van Rijgersma ut, författad av H. E. Coomans och M. Coomans-Eustatia.

Akvarellerna som återgavs i boken var tagna från van Rijgersmas egen skissbok från 1868, men då den publicerades var det inte känt om Rijgersma också hade en samling av pressade växter.

Samling på Naturhistoriska riksmuseet

På Naturhistoriska riksmuseet finns 129 växter insamlade av van Rijgersma, varav 74 har illustrationer.

Referenser

Boldingh, I. 1909. The Flora of St. Eustatius, Saba and St. Martin. E. J. Brill, Leiden

Coomans, H. E. 1989. Antillean Seashells, the 19th century Watercolours of Caribbean Molluscs Painted by Hendrik van Rijgersma. De Walburg Pers., Zutphen

Coomans, H. E. & M. Coomans-Eustatia. 1988. Flowers from St. Martin, the 19th century Watercolours of Westindian Plants Painted by Hendrik van Rijgersma. De Walburg Pers., Zutphen

Ehn, M. & Zanoni, T. A. 2002. The herbarium and botanical art of Hendrik Elingsz van Rijgersma. Taxon 51: 513-520.