Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Erik Acharius, lichenologins fader

Sina största vetenskapliga insatser gjorde Erik Acharius inom lavforskningen, lichenologin.

Porträttet av Erik Acharius

Linné hade inte intresserat sig för lavarnas systematik utan fört dem till ett kollektivt släkte, Lichen.

System för lavar

Acharius delade in lavarna i 40 väl avgränsade släkten. Han beskrev många nya arter och skapade det första rationella lavsystemet. Hans verk ligger till grund för den moderna lavforskningen och han har kallats lichenologins fader.

Acharius lavsamling

Acharius lavsamling såldes efter hans död till Helsingfors botaniska museum. Stora delar av herbariet blev emellertid kvar i Sverige och finns nu i fytoteket i Uppsala.

På Naturhistoriska riksmuseet finns achariusmaterial som till största delen kommer från Olof Swartz herbarium. Däribland finns typmaterial av ett sextiotal lavarter och underarter beskrivna av Acharius. Acharius samlingar av fanerogamer och övriga kryptogamer förvaras i Lunds botaniska museum.

Utbildning

Erik Acharius föddes i Gävle 1757. Som sjuttonåring blev han student i Uppsala, där han bland annat studerade botanik som en av Linnés sista lärjungar.

Efter medicinstudier i Stockholm och Lund tjänstgjorde han som läkare i Skåne. Från år 1789 var han anställd som provinsialläkare på sjukhuset i Vadstena, där han avled 1819.

Acharius viktigaste verk

Lichenographiæ suecicæ prodromus (1798)
Bild av titelbladet

Methodus lichenum (1803)
Illustration ur Methodus lichenum

Lichenographia universalis (1810)
Illustration ur Lichenographia universalis

Synopsis methodica Lichenum (1814)
Bild av titeluppslaget

Läs mer:

Exempel på Erik Acharius handstil

Text: Monika Myrdal Porträttet av Erik Acharius är hämtat ur Synopsis methodica Lichenum.