Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Persongalleri

Adolf Fredrik
1710-1771, kung av Sverige från 1751, gift med Lovisa Ulrika.

Ankarcrona, Teodor
1687-1750, amiral och amiralitetsråd, landshövding i Stockholms län, ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien.

Artedi, Petrus
1705-1735, zoolog, ichtyolog, studiekamrat med Linné.

Boerhaave, Herman
1668-1738, holländsk läkare, direktör för Leidens sjukhus, professor i botanik och kemi.

Brodersonia, Christina
1688-1733, Carl von Linnés mor.

Brodersonius, Samuel
ca. 1658-1707, Carl von Linnés morfar, kyrkoherde i Stenbrohult, Småland.

Burman, Johan (Johannes)
1690-1762, professor i botanik i Amsterdam.

Celsius, Olof d. ä.
1670-1756, teologie professor och domprost i Uppsala. Medlem av Vetenskapssocieteten i Uppsala och Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm. Kunnig i österländska språk och intresserad av botanik. Beskrev Uppsalatraktens flora, samanställde en Flora Uplandica och var Linnés vän och beskyddare.

Clifford, Georg
1686-1760, bankir och borgmästare i Amsterdam, direktör för Holländska Ostindiska kompaniet, innehade en botanisk trädgård i Hartecamp vid Haarlem i Holland.

Dillenius, Johan Jacob
1684-1747, tysk botanist, botanikprofessor i Oxford, England.

Ekeberg, Carl Gustav
1716-1784, sjökapten vid Ostindiska kompaniet, skrev reseskildringar, gjorde flera resor till Ostindien och Kina, bla. en resa tillsammans med Linnélärjungen Sparrman.

Gronovius, Johann Frederik
1690-1762, holländsk botanist, med. doktor och senator i Leiden, namngav Linnés favoritblomma Linnaea.

Jussieu, Antoine Laurent de
1686-1758, bot. professor i Paris.

Lidbeck, Erik Gustaf
1724-1803, student hos Linné i Uppsala, Linnés resesällskap på Västgötaresan, senare föreståndare för den botaniska trädgården i Lund och professor i naturalhistoria där.

Linné, Carl von d. y.
1741-1783, Carl von Linnés son, professor i Uppsala.

Linné, Elisabeth Christina von
1743-1782, Carl von Linnés dotter, gift med major Carl Fredrik Bergencrantz, dotterson till Olof Rudbeck d. y.

Linné, Lovisa von
1749-1839, Carl von Linnés dotter, ogift.

Linné, Sara Christina von
1751-1835, Carl von Linnés dotter, gift med kapten Hans Henrik Duse.

Linné, Sophia von
1757-1830, Carl von Linnés dotter, gift med akademiombudsmannen Samuel Christoffer Duse.

Linnaeus, Anna Maria
1710-1769, Carl von Linnés syster, gift med kyrkoherden i Wirestad Gabriel Höök.

Linnaeus, Emerentia
1723-1753, Carl von Linnés syster, gift med kronobefallningsmannen Carl Ammon Branting.

Linnaeus, Johannes
1754-1757, Carl von Linnés son, född i Uppsala, dog innan han blev tre år gammal

Linnaeus, Nils Ingemarsson
1674-1748, Carl von Linnés far, kyrkoherde i Stenbrohult, Småland. Tog sig namnet Linneaus efter den stora lind som växte på gården Jonsboda, Hvittaryds socken, Småland där han föddes.

Linnaeus, Samuel
1718-1797, Carl von Linnés bror, kyrkoherde och sedemera prost i Stenbrohult, Småland. Gift med Anna Helena Osander.

Linnaeus, Sara Magdalena
1744-1744, Carl von Linnés dotter, dog endast 15 dagar gammal.

Linnaeus, Sophia Juliana
1714-1771, Carl von Linnés syster, gift med kyrkoherden i Ryssby Johan Svensson Collin.

Moræus, Johan
1672-1742, Linnés svärfar, läkare i Falun.

Moræa, Sara Elisabeth
1716-1806, Linnés hustru.

Nietzel, Didrik
1703-1756, tysk trädgårdsmästare, arbetade hos Clifford på Hartecamp i Holland, senare akademiträdgårdsmästare hos Linné i Uppsala.

Reuterholm, Nils Esbjörnsson von
1676-1756, friherre, anställd på Svenska ambassaderna i Holland, Hanover och sedan Polen, sedemera landshövding i Stora Kopparbergs län, senare också i Närkes och Värmlands län. Ledamot av Kungliga Vetenskapsakedemien från dess grundande 1739.

Roberg, Lars
1660-1740, medicine professor i Uppsala, ansvarig för ämnesområdena teoretisk och praktisk medicin, kirurgi, fysiologi och kemi.

Rosén, Nils von Rosenstein
1706-1773, professor i anatomi och praktisk medicin Uppsala. Olof Rudbeck d. y.:s efterträdare.

Rothman, Johan Stensson
1684-1763, provinsialläkare i Växjö och Linnés naturkunskapslärare vid Växjö gymnasium.

Royen, Adriaan van
1705-1779, bot. professor i Leiden.

Rudbeck, Olof d. y.
1660-1740, botaniker, språk- och fornforskare, medicine professor i Uppsala, ansvarig för ämnesområdena anatomi, botanik, zoologi och farmakologi.

Smith, sir James Edward
1750-1828, engelsk naturforskare, köpte Linnés efterlämnade herbarium.

Sohlberg, Claes
1711-1773, studiekamrat med och resesällskap till Linné under hans resor till Dalarna och Holland, arbetade som läkare först i Falun och sedan i Filipstad.

Söderberg, Olof Andersson
1728-1758, student hos Linné i Uppsala, Linnés resesällskap på hans Skånska resa, senare docent i Greifswald och Uppsala och utnämnd till professor i Halle.

Tessin, Carl Gustaf
1695-1770, greve, riksråd, överstemarskalk vid hovet, upprättade ett naturaliekabinett på Läckö.

Tilas, Daniel
1712-1772, friherre, landshövding, bergsråd, riksheraldiker. Direktör över järnverken i Jämtland och Härjedalen. Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien från dess grundande.

Referenser:
Mejier, B. & T. Westrin, red. 1904-1926: Nordisk familjebok, konversationslexikon och realencyklopedi, 38 band, Stockholm.

Fries, Th. M., 1903: Linné, lefnadsteckning, Fahlcrantz & Co., Stockholm.

Sandermann Olsen, Sven-Erik, 1997: Bibliographia Discipuli Linnæi, Bibliographies of the 331 Pupils of Linnæus, Köpenhamn.

Läs mer:
Linnés egen levnadsteckning
Linnéherbarietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster