Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Vår forskning

Vi arbetar både direkt med forskning med hjälp av informationsteknik och genetiska metoder, och med uppbyggnad och drift av forskningsinfrastrukturer som bidrar till kunskapen om livets mångfald, naturen, miljön och planeten vi bor på.

Enheten är ansvarig för att stödja de molekylärinriktade forskningsprojekten på museet och driver två laboratorier, ett för DNA-sekvensering och ett för studier av högt nedbrutet DNA.

Enheten driver också Centrum för Genetisk Identifiering (CGI), som erbjuder genbaserade identifieringstjänster samt deltar i arbetet med DNA-streckkodning för den svenska floran och faunan (SweBOL).

Vi leder museets arbete med att genomföra ett gemensamt informationssystem för samlingarna (IRIS-projektet) och presenterar information om vår biologiska mångfald för allmänheten i "Naturforskaren.se". Enheten samordnar också museets bidrag till DINA-projektet och är värd för GBIFs svenska nod.

Arctic fox (Vulpes lagopus) Photo: Love Dalén

Hur påverkas hotade arter av genetiska processer?

The aDNA laboratory Photo: Staffan Waerndt NRM

DNA-analyser på prover som ofta är många tusen år gamla.

Exempelbild

De program vi utvecklar för Bayesiansk inferens av evolutionära släktskapsträd – fylogenier – används flitigt inom medicin och biologi.

Exempelbild

Vår forskning visar att det finns betydligt fler insektsarter i Sverige än vad man tidigare trott.

Exempelbild

Vi lär robotar att bestämma insekter, så att de kan hjälpa experter med rutinarbetet.

Exempelbild

Vi sekvenserar genom för att studera hur förmågan att bilda galler uppstod hos gallsteklar och för att identifiera vilka gener som är inblandade.

Exempelbild

Enheten för Bioinformatik och genetik deltar i ett internationellt samarbete för utveckling av gemensamt Open Source-baserat samlingsdata-hanteringssystem.

Exempelbild

Svensk biodiversitetsatlas (BAS inklusive GBIF-Sweden) tillhandahåller data- och analystjänster kring svenska och internationell biologisk mångfald och ekosystem.

Wilsonparadisfågel, foto: Serhan Oksay 2011, CC BY-SA 3.0

Vi studerar paradisfåglarnas evolution med hjälp av jämförande genomikExempelbild

Insect Biome Atlas Medborgarforskning - fler kan mer!

Vi tar volontärer och senaste DNA-tekniken till hjälp för att utreda svenska insekters ekologi, evolution och sammansättning.