Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 10-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Svensk biodiversitetsatlas / GBIF-Sweden

Sammanfattning

Biodiversitets- och ekosystemsforskningen utvecklas för närvarande snabbt genom ökad möjlighet till analys av stora datamängder och i modelleringsprocesser som påverkar hela biota och som avser systemomfattande effekter av miljöförändringar. Svensk biodiversitetsatlas (BAS) är en forskningsinfrastruktur som tillhandahåller datatjänster och analystjänster som ger rika möjligheter till innovativ, tvärvetenskaplig forskning om biologisk mångfald och ekosystem. BAS kommer också att uppfylla samhälleliga krav på miljöövervakning och bedömning av biologisk mångfald. I BAS ingår GBIF-Sweden som är en del av det globala nätverket för dataförsörjning kring biologisk mångfald.


Relevanta web-adresser

http://bioatlas.selänk till annan webbplats

http://gbif.orglänk till annan webbplats

http://ala.org.aulänk till annan webbplats

Denna aktivitet bekostas med medel från

Vetenskapsrådet

Naturhistoriska riksmuseet

Partners inom projektet

Naturhistoriska riksmuseet (NRM)

Fredrik Ronquist (Enhetschef)

Anders Telenius (GBIF Node Manager)

Veronika Johansson (GBIF Node Assistant)

Manash Shah (Node Technician)

Lunds universitet (LU)

Uppsala universitet (UU)

Stockholms universitet (SU)

Linnéuniversitetet (LnU)

Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

Karolinska Institutet (KI)