Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 10-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

DINA web-baserat samlingshanteringssystem

Sammanfattning

DINA-projektet (Digital Information System for Natural History Collections) är ett samarbete mellan institutioner som innehåller naturhistoriska samlingar. Vi utvecklar ett webbaserat system för samlingshantering som tillåter deltagande institutioner, professionella och amatörbiologer och andra att effektivt hantera och dela information relaterade till dessa samlingar. DINA-web består av en rad komponenter såsom sökfunktion för svenska naturhistoriska samlingar, låne- och låneadministrationsfunktion, svenska DNA-nyckeln, ett inventeringsprotokoll samt artbeskriviningar.

Relevanta web-adresser

https://dina-web.net/naturarv/länk till annan webbplats

https://dina-web.net/loanlänk till annan webbplats

https://dina-web.net/loan-admin/länk till annan webbplats

https://dina-web.net/inventory/länk till annan webbplats

https://dina-web.net/naturalist/länk till annan webbplats

DINA finansieras av

Naturhistoriska riksmuseet (NRM)

ArtDatabanken (SLU)

Partners inom projektet

Naturhistoriska riksmuseet

Markus Englund

Ingimar Erlingsson

Kevin Holston

Ida Li

Markus Skyttner

Lisa Sundström

Biologiska museet i Lund

Evolutionsmuseet (Uppsala)

Göteborgs naturhistoriska museum

Agri-Food and Agriculture Canada (Ottawa)

Museum für Naturkunde (Berlin)