Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Sommarens öppettider:
Måndag–söndag 10–18
t.o.m. 21 augusti

  • Huvudmeny

Veronika Johansson

Projektassistent och data manager för GBIF-Sweden

Kontakt

Tel: 08-5195 4036

Mobil: 0708306021

veronika.johansson@nrm.se

Arbetsuppgifter

Arbetar som handläggare för Svenska GBIF noden med projektledning, kommunikation, nätverkande, handläggning och hantering av dataflöden. Drivande i utvecklingen av bioatlas.se.

Bakgrund som biolog och forskare i växtekologi. Har undervisat i ekologi, biodiversitet och floristik vid Stockholms universitet.

Länkar

www.gbif.orglänk till annan webbplats

https://bioatlas.se/länk till annan webbplats.

Google Scholar

https://scholar.google.se/citations?user=T1t5tQgAAAAJ&hl=sv&oi=aolänk till annan webbplats

Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Veronika_Johanssonlänk till annan webbplats