Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Tidsserier för miljögifter i sillgrissle ägg ingår i övervakningsdata. Fotograf: Yosr Ammar

Verktyg för att förstå variationen hos miljögifter i Östersjöns organismer

Variationen i koncentrationen av vissa miljögifter i marina organismer kan inte förklaras direkt av förändringar i tillförsel genom utsläpp och avrinning. Vårt projekt använder nationell miljöövervakningsdata för att undersöka vilka faktorer som påverkar denna variation hos marina organismer i Östersjön.

Forskningsområden: Miljöanalys och -forskning

Forskningsämnen: Föroreningar

Projektöversikt

Projektperiod: 2022 - 2024
Medverkande enheter vid museet: Enhet for miljöanalys och forskning

Östersjön är av stor social och ekonomisk betydelse för de omgivande länderna, och det finns ett gemensamt intresse för att förstå hur havet påverkas av föroreningar. För vissa miljögifter, som exempelvis kvicksilver, finns ingen direkt koppling mellan tillförsel och koncentrationer i marina organismer. Nyligen utförda studier betonar därför vikten av att relatera variationer i föroreningarna till förändringar i fysisk-kemiska variabler samt ekosystemets struktur och funktion.

Projektbeskrivning

Vårt projekt syftar till att utveckla nya metoder för att undersöka faktorer som påverkar föroreningsvariationen hos marina organismer i Östersjön över tid och rum. För att lyckas med detta behöver vi utveckla statistiska metoder som kan kombinera data från flera delprogram inom den svenska miljöövervakningen, trots att dessa ofta är insamlade med olika frekvens och geografisk upplösning.

Vi menar att projektet kommer sätta en ny standard för hur miljöövervakningsdata kan utnyttjas för att förstå hur livet i våra hav påverkas av miljögifter.

Finansiärer

  • Formas

Utvalda publikationer

  • Sköld, M (2023), Trend detection with non-detects in long-term monitoring, a mixed model approach, Environmental Monitoring and Assessment, 195(6), 663, doi: https://doi.org/10.1007/s10661-023-11285-8 Länk till annan webbplats.
  • Bouchet, S., Soerensen, A.L., Björn, E., Tessier, E., Amouroux, D. (2023), Mercury Sources and Fate in a Large Brackish Ecosystem (the Baltic Sea) Depicted by Stable Isotopes, Environmental Science and Technology, doi: https://doi.org/10.1021/acs.est.3c03459 Länk till annan webbplats.
  • Bieser, J., Amptmeijer, D., Daewel, U., Kuss, J., Soerensen, A.L., Schrum, C. (2023), The 3D biogeochemical marine mercury cycling model MERCY v2.0 – linking atmospheric Hg to methyl mercury in fish, Geoscientific Model Development, 16 (9), 2649-2688, https://doi.org: 10.5194/gmd-2021-427
  • Ammar, Y., Faxneld, S., Sköld, M., Soerensen, A.L. (2023), Long-term database for contaminants in fish, mussels, and bird eggs from the Baltic Sea, submitted

Projektansvarig

Anne Sørensen

Intendent

Miljöanalys- och forskning

Epost-ikon anne.soerensen@nrm.se

Projektdeltagare

Yosr Ammar

Postdoktor

Miljöanalys- och forskning

Suzanne Faxneld

Intendent

Miljöanalys- och forskning

Martin Sköld

Förste intendent

Ringmärkning och palynologi

Epost-ikon martin.skold@nrm.se

Forskningsområden: Miljöanalys och -forskning

Forskningsämnen: Föroreningar

Innehållsansvarig: Lisa Sundström