Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Kollage av flera foton på drakträd, en del av fotona mikroskopbilder på epidermis

Fossilt drakträd från Anatoliens miocen och den moderna makaronesiska motsvarigheten Dracaena draco, från Denk et al. 2014. Foto: Thomas Denk.

Utvecklingen av utbredningmönster hos blommande växter

Detta projekt kommer att använda det fossila arkivet över växtgrupper som förekom i tempererade områden under stora delar av kenozoikum för att undersöka vilken roll nischkonservatism har jämfört med nischevolution när det gäller förändringar i utbredning hos dessa olika växtlinjer över tid. Fossila växtsamhällen som levde under oligocen till pliocen (34 till 2,6 miljoner år sedan) från de västra och östra Medelhavsregionerna kommer att undersökas.

Forskningsområden: Paleontologi

Forskningsämnen: Blomväxter, Fossil, Kenozoikum, Växtevolution, Oligocen, Pliocen, Växtekologi

Projektöversikt

Projektperiod: 2022 - 2026

Medverkande enheter vid museet: Paleobiologi

Detta projekt kommer att använda det fossila arkivet över växtgrupper som förekom i tempererade områden under stora delar av kenozoikum för att undersöka vilken roll nischkonservatism har jämfört med nischevolution när det gäller förändringar i utbredning hos dessa olika växtlinjer över tid. Fossila växtsamhällen som levde under oligocen till pliocen (34 till 2,6 miljoner år sedan) från de västra och östra Medelhavsregionerna kommer att undersökas.

Drakträd från Anatoliens miocen (den övre bladrosetten och fossilt bladepidermis överst och mitten till höger) och den moderna makaronesiska motsvarigheten Dracaena draco (den nedre bladrosetten och bladepidermis nederst till höger), från Denk et al. 2014. Foto: Thomas Denk.

Projektbeskrivning

Utbredningen av olika växtlinjer har oftast förändrats under geologisk tid, och omfånget av en växts utbredning förändras på grund av två viktiga processer:

  1. Nischevolution associerad med biomskiften (växtlinjer utvecklas och sprids till nya livsmiljöer)
  2. Nischkonservatism, där förändring i utbredning är relaterad till den geografiska förskjutningen av en växtlinjes nisch på grund av klimatförändringar och andra abiotiska faktorer.

Skillnaden mellan dessa processer är väsentlig för att förstå hur vedartade angiospermer (träd och buskar) svarade på tidigare, och kommer att reagera på pågående, miljöförändringar. Det är också viktigt när man försöker spåra uppkomsten av nya, betydande biomer i jordens historia.

Målet med projektet är att förstå den adaptiva spridningen av växtgrupper som en gång endast levde i tempererade (fuktiga) miljöer till att spridas till ett bredare spektrum av moderna biomer, inklusive tropiska, säsongsbetonade sommartorra eller torra biomer. Detta kommer att uppnås genom att integrera tillgängliga fylogenetiska studier med information från viktiga fossila växttaxa och exceptionellt fossilrika växtsammansättningar.

Högupplösta taxonomiska bedömningar som använder makroskopiska och mikroskopiska morfologiska egenskaper hos växtfossil kommer att ligga till grund för detaljerade undersökningar av potentiell nischutveckling eller nischkonservatism.

Att ta itu med dessa forskningsfrågor med hjälp av ett integrerat historiskt och modernt tillvägagångssätt är mycket innovativt då det kommer att vara relevant för många paleoekologiska studier och för att förstå svaren från dagens nordtempererade trädvegetation på pågående miljöförändringar.

Finansiering

Utvalda publikationer

Projektdeltagare

Benjamin Adroit | Postdoktor

Kristel van Zuijlen | Postdoktor

Projektledare

Thomas Denk

Förste intendent

Paleobiologi

Epost-ikon thomas.denk@nrm.se

Forskningsområden: Paleontologi

Forskningsämnen: Blomväxter, Fossil, Kenozoikum, Växtevolution, Oligocen, Pliocen, Växtekologi

Innehållsansvarig: Lisa Sundström