Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Utvecklingen av gift i Neogastropoda

Varför är vissa djurgrupper artrika och evolutionärt framgångsrika medan andra inte är det? Giftiga djur ger en ny kontext till denna fråga och en möjlighet att på djupet studera mekanismerna bakom ursprunget till evolutionära nyckelegenskaper. I detta projekt undersöker vi hur orelaterade släkten av marina snäckor oberoende förvärvat samma nyckelkaraktärer: innehav av gift, och hur det bidrog till deras framgång.

Forskningsområden: Zoologi

Forskningsämnen: Biodiversitet, Evolution, Taxonomi & artbeskrivning

Projektöversikt

Projektperiod: 2020 – 2029

Deltagande avdelningar från museet: Enheten för zoologi

Gifter är blandningar av fysiologiskt aktiva komponenter som används av djur för att påverka fysiologi och/eller beteende hos andra djur. Många marina snäckor i gruppen Neogastropoda har utvecklat gifter som biokemiska anpassningar för att påverka interaktionen med sina byten och rovdjur, eftersom de är långsamma i rörelse. Dödliga gifter från kägelsnäckor som består av diversifierade neuropeptider, conotoxiner, är det mest kända exemplet på dessa biokemiska anpassningar.

Emellertid tyder ledtrådar från anatomi på att vissa andra neogastropodlinjer oberoende har utvecklat liknande molekylära vapen. I det aktuella projektet tillämpar vi en integrerad VENOMICS-ansats för att systematiskt utforska gifter i olika neogastropodlinjer och för att få insikter i vilka genomiska egenskaper som underlättar upprepade ursprung av gifter i denna anmärkningsvärda grupp av mollusker.

Projektbeskrivning

Vi använder olika högpresterande tekniker som genomik, transkriptomik och proteomik för att undersöka gifters sammansättning hos Neogastropoda på olika nivåer. Genom att kombinera olika tillvägagångssätt för att urskilja gener i transkriptom försöker vi identifiera hela mångfalden av proteiner som uttrycks i en giftkörtel och som fungerar som toxiner.

Vi modellerar 3D-konformationen eller ”veckningen” av de identifierade proteinerna för att dra slutsatser om deras möjliga funktioner. Bakgrundskunskap om artens ekologi är ofta hjälpsam för att identifiera en uppsättning möjliga molekylära mål. Genom att undersöka transkriptom från olika vävnader, i en mängd relaterade arter, lyckas vi ofta återskapa händelser bakom etableringen av nya artspecifika toxiner som matchar deras egen unika ekologiska nisch.

I ett större perspektiv strävar vi efter att koppla samman molekylär evolution med artbildningshistorien hos djurgrupper, och letar efter ledtrådar till evolutionär framgång i de giftrelaterade innovationerna.

Finansiärer

European Research Council Länk till annan webbplats.

Utvalda publikationer

  • Fedosov, A.E., Tucci C.F., Kantor Yu.I., Farhat S., Puillandre N. (2023) Collaborative expression: transcriptomics of Conus virgo suggests contribution of multiple secretory glands to venom production. Journal of Molecular Evolution, 91: 837-853. DOI. 10.1007/s00239-023-10139-8.
  • Kuznetsova K.G., Zvonareva S.S., Ziganshin R., Mekhova E.S., Dgebuadze P.Yu., Yen D.T.H., Nguyen T.H.T., Moshkovskii S.A. & A.E. Fedosov. (2022) Vexitoxins: conotoxin-like venom peptides from predatory gastropods of the genus Vexillum. Proceedings of the Royal Society B. 289, 20221152 ss. 1-10. DOI: 1098/rspb.2022.1152
  • Fedosov A.E. Zaharias P. & Puillandre N. (2021) A phylogeny-aware approach reveals unexpected venom components in divergent lineages of cone snails. Proceedings of the Royal Society B 288, 20211017 ss. 1-9. DOI: 10.1098/rspb.2021.1017

Kontakt

Externa deltagare

I det här projektet samarbetar vi med Muséum national d'Histoire naturelle (Paris) och med University of Utah (Salt Lake City).

Projektledare

Alexander Fedosov

Forskare

Zoologi

Forskningsområden: Zoologi

Forskningsämnen: Biodiversitet, Evolution, Taxonomi & artbeskrivning

Innehållsansvarig: Lisa Sundström