Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Bild: Isflottad granitisk droppsten i Miocene marina sedimentkärna, Weddellhavet. Foto: IODP/Michelle Penkrot

Spårning av tidigare tillväxt och kollaps av Antarktis isark

Detta projekt undersöker stabiliteten hos Antarktis istäcke under ett varmt klimatintervall i mitten av miocen, för cirka 17 till 15 miljoner år sedan. Denna period erbjuder en användbar analog till jordens troliga framtida bana under nuvarande globala uppvärmningsscenarier. Mitten av miocen varmt klimat följdes av en abrupt övergång till ett kallare globalt klimat, vilket också undersöks.

Forskningsområden: Geovetenskap

Forskningsämnen: Antarktis, Geologiska och förhistoriska händelser, Inlandsisar

Forskningsområden: Geovetenskap

Forskningsämnen: Antarktis, Geologiska och förhistoriska händelser, Inlandsisar

Projektbesrivning

Projektperiod: 2019 – 2023
Medverkande institutioner från museet: Institutionen för geovetenskaper, GEO

Antarktis istäcke (AIS), sedan tiden för dess stora expansion till ett permanent isark under sen eocen - tidig oligocen, har upplevt en dynamisk historia av alternerande reträtt-expansionscykler som svar på globala klimatvariationer (och på geologiska tidsskalor, förändringar i underliggande topografi). Denna variabilitet var särskilt uttalad under miocen, vilket dokumenterades globalt av en mängd indirekta bevis från geokemiska, isotopiska och sedimentologiska proxies (t.ex. δ18O-fluktuationer), liksom begränsade direkta bevis från borrkärnor som återvunnits från isarkets marginella sediment. Dessa data har använts för att argumentera för en stor reträtt i storleken på AIS som ett svar på Mid-Miocene Climate Optimum, kännetecknad av en topp i globala temperaturer och en höjning av havsnivån, följt av en stor antarktisk isarkutvidgning och stabilisering under Mid-Miocene Climate Transition (MMCT), kännetecknad av snabb kylning av ca. 6-7 ° C i södra oceanen på hög latitud mellan ca. 14.2 till 13.8 Ma.

Antarktis instabilitet i istäcket under MMCT registreras av isflottade skräp i många horisonter av marina sedimentkärnor erhållna runt Antarktismarginalen. Detta flottade skräp återspeglar isbergskalvning under tider med instabilitet i istäcket. Syftet med detta projekt är att fastställa platsen för isbergskalvningsplatser, särskilt runt Weddellhavet, för att identifiera inlandsissektorer som kännetecknas av upprepad instabilitet. Dessa data kan användas för att utvärdera rekonstruktioner från den senaste generationen paleo-isarkmodeller, som i sin tur kan användas för att förutsäga framtida inlandsissvar på antropogena klimatförändringar..

För att spåra landbaserade källor till isflottat skräp används en rad detritala härkomsttekniker, inklusive U-Pb och spårelementanalys av accessoriska mineraler (apatit, rutil, zirkon) och in situ Rb-Sr och Pb-isotopanalys av bergbildningsfaser (biotit, K-fältspat, plagioklas). Dessa tillämpas på marina sedimentkärnor till havs, mestadels insamlade som en del av International Ocean Discovery Program (och tidigare program)..

Projektledare

Chris Mark

Förste intendent

Geovetenskap

Epost-ikon chris.mark@nrm.se

Forskningsområden: Geovetenskap

Forskningsämnen: Antarktis, Geologiska och förhistoriska händelser, Inlandsisar

Innehållsansvarig: Ellen Kooijman