Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Svepelektronmikroskopbild av ett fossiliserat svampmycel

Svepelektronmikroskopbild av ett fossiliserat svampmycel från Locknekratern. Foto: Magnus Ivarsson

Nedslag och liv

Är meteoritnedslag enbart katastrofala händelser som medför massdöd och omvälvande klimathändelser eller kan de även bidra med avgörande egenskaper som liv gynnas av?

Forskningsområden: Paleontologi

Forskningsämnen: Astrobiologi, Meteoritnedslag, Svampar

Projektöversikt

Projektperiod: 2021 - 2024

Medverkande enheter vid museet: Paleobiologi

Meteoritnedslag är vanligtvis förknippade med globala miljökatastrofer och massutdöenden. Vid ett flertal tillfällen under Jordens historia har livet mer eller mindre släckts ut av förödande nedslag.

I ett astrobiologiskt sammanhang anses däremot meteoritnedslag vara händelser som kan främja liv på planeter. Detta är p.g.a. det spricksystem och det hydrotermala system som följer på ett nedslag och som drivs under lång tid efter nedslaget av nedslagssmältan. Ett sådant system avger värme, driver vattencirkulation och lakar näringsämnen ur berget som kan upprätthålla en djupbiosfär på en planet som annars är obeboelig.

Projektbeskrivning

I detta projekt undersöks fossila mikroorganismer i paleo-hydrotermala system i de svenska nedslagskratrarna Lockne och Siljan för att förstå vilken kapacitet ett nedslag har för att driva en djupbiosfär.

Finansiärer

  • Rymdstyrelsen https://www.rymdstyrelsen.se/
  • Carl Tryggers stiftelse https://www.carltryggersstiftelse.se/

Utvalda publikationer

  • Drake, H., Ivarsson, M., Heim, C., Snoeyenbos-West, O., Bengtson, S., Belivanova, V., Whitehouse, M. (2021) Fossilized anaerobic and possibly methanogenesis-fueling fungi identified deep within the Siljan impact structure. Communications Earth & Environment, DOI: 10.1038/s43247-021-00107-9.
  • Drake, H., Roberts, N., Heim, C., Whitehouse, M., Siljeström, S., Kooijman, E., Broman, C., Ivarsson, M., Åström, M. (2019) Timing and origin of natural gas accumulation in the Siljan impact structure, Sweden. Nature Communications, 10:4736, doi.org/10.1038/s41467-019-12728-y.
  • Tillberg, M., Ivarsson, M., Drake, H., Whitehouse, M., Kooijman, E., Schmitt M. (2019) Re-evaluating the age of deep biosphere fossils in the Lockne impact structure. Geosciences, 9, 202; doi:10.3390/geosciences9050202.
  • Ivarsson, M., Broman, C., Sturkell, E., Ormö, J., Siljeström, S., van Zuilen, M., Bengtson, S. (2013) Fungal colonization of an Ordovician impact-induced hydrothermal system. Scientific Reports 3, 3487; DOI:10.1038/srep03487.
  • Ivarsson, M. and Lindgren, P. (2010) The search for sustainable subsurface habitats on Mars, and the sampling of impact ejecta. Sustainability, 2, 1969-1990.
  • Lindgren, P., Ivarsson, M., Neubeck, A., Broman, C., Henkel, H. and Holm, N.G. (2010) Putative fossil life in a hydrothermal system of the Dellen impact structure, Sweden. International Journal of Astrobiology, 9, 137-146.
  • Sjöqvist, A.S.L., Lindgren, P., Sturkell, E.F.F., Hogmalm, K.J., Broman, C., Ivarsson, M., Lee, M.R. (2016) Shock metamorphism and hydrothermal alteration of mafic impact ejecta from the Lockne impact structure, Sweden. GFF, https://doi.org/10.1080/11035897.2016.122736 Länk till annan webbplats.

Projektmedlemmar

Projektledare

Magnus Ivarsson

Forskare

Paleobiologi

Epost-ikon magnus.ivarsson@nrm.se

Forskningsområden: Paleontologi

Forskningsämnen: Astrobiologi, Meteoritnedslag, Svampar

Innehållsansvarig: Lisa Sundström