Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Mångfald och evolution av nematoder

Nematoder, eller rundmaskar, är en av de djurgrupper som människan vanligtvis inte märker av i sitt dagliga liv, men som påverkar oss på flera och betydelsefulla sätt. Nematoder är en av de till antalet största, geografiskt mest utbredda och framgångsrikaste grupperna av flercelliga djur. De finns i nästan alla typer av miljöer och uppvisar en häpnadsväckande spännvidd av levnadssätt.

Forskningsområden: Zoologi

Forskningsämnen: Biodiversitet, Evolution, Fylogeni, Taxonomi & artbeskrivning

Projektöversikt

Projektperiod: 2011 - Pågående

Medverkande enheter vid museet: ZOO

Rundmaskar är bland de mest talrika flercelliga djuren på vår planet och spelar en viktig roll i naturen och för mänskligheten, speciellt som parasiter hos människan och som skadedjur på grödor och boskap. På grund av deras betydelse inom medicin och jordbruk attraherar de parasitiska maskarna stor vetenskaplig uppmärksamhet medan resten av stammen Nematoda fortsätter att vara dåligt studerad.

En fullständig förståelse för ursprunget och evolutionen av nematoder kan inte uppnås utan en god kunskap om biologin hos de frilevande arterna, vilket kan erhållas endast genom en kombination av klassiska zoologiska metoder med moderna hjälpmedel som molekylär systematik och bioinformatik.

Projektbeskrivning

Hittills har cirka 28 000 arter av nematoder beskrivits, men det uppskattade antalet tros vara mellan 100 000 och flera miljoner. Vi fokuserar här på dåligt studerade grupper av nematoder, vare sig de lever i djuphavet, öknar, tropiska regnskogar, havsis eller inuti andra djurs kroppar. Naturligtvis innehåller sådana dåligt studerade miljöer hittills okända arter som vi också beskriver som nya för vetenskapen.

Genom att använda morfologiska (ljus- och svepelektronmikroskop) och molekylära (enskilda gener, transkriptom och hela genom) data, rekonstruerar vi släktskapen mellan olika arter av nematoder och hur de utvecklats i olika miljöer. Vi studerar även några fossila nematoder som hittats i bärnsten och Rhynie chert (en nedre devonisk sedimentavlagring). I en del fall tar vi en djupare titt på biologin hos vissa intressanta arter.

Ett av ämnena vi undersöker nu är hur snabbt nematoder muterar under extrema förhållanden i öknar och vilket reproduktionssätt (sexuellt eller asexuellt) som är mest fördelaktigt för nematoder. Ett annat ämne av intresse är artdiversiteten hos parasitiska nematoder som infekterar ryggradslösa djur och hur de förhåller sig till sina frilevande förfäder.

Finansiärer

Utvalda publikationer

Projektmedlemmar

Sven Boström | Research associate

Enheten för Zoologi

Mohammed Ahmed | ZOO (2019–2022)

Externa medverkande

Projektledare

Oleksandr Holovachov

Förste Intendent

Zoologi

Epost-ikon Oleksandr.Holovachov@nrm.se

Forskningsområden: Zoologi

Forskningsämnen: Biodiversitet, Evolution, Fylogeni, Taxonomi & artbeskrivning

Innehållsansvarig: Johannes Bergsten