Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Köttätare och tidiga människans ekologiska spår

Under sin evolution har den mänskliga utvecklingslinjen (Homininae) genomgått en ekologisk resa som har haft konsekvenser för hela ekosystem. Från att ha varit specialiserade fruktätare har homininerna gradvis skiftat ekologisk nisch till en där de först inkräktat i rodjurssamfundet och till sist blivit det dominerande rovdjuret. Detta nischskifte har haft konsekvenser för den samtida faunan i stort och detta projekt avser att studera dessa.

Forskningsområden: Paleontologi

Forskningsämnen: Ekologi & biologi, Evolution, Fossil, Paleoekologi, Tidiga människor, Pliocen, Pleistocen

Projektöversikt

Projektperiod: 2017 - pågående

Medverkande enheter vid museet: Paleobiologi

Under sin evolution har den mänskliga utvecklingslinjen (Homininae) genomgått en ekologisk resa som har haft konsekvenser för hela ekosystem. Från att ha varit specialiserade fruktätare har homininerna gradvis skiftat ekologisk nisch till en där de först inkräktat i rodjurssamfundet och till sist blivit det dominerande rovdjuret. Detta nischskifte har haft konsekvenser för den samtida faunan i stort och detta projekt avser att studera dessa.

En primär hypotes är de tidiga människorna gradvis kom i allt större konflikt med rovdjuren och ett viktigt fokus för projektet är därför att undersöka förändringar i rovdjurssamfundets struktur vid olika tidpunkter i homininernas utveckling, först i Afrika men sedan också i Europa.

Projektbeskrivning

Preliminära studier tyder på att förändringar bland rovdjuren i Afrika för omkring 2 miljoner år sedan var omfattande och att dessa förändringar kan knytas till uppträdandet av avancerade homininer (av Homo erectus-typ). Detta mönsters allmängiltighet och betydelse kommer att testas genom att studera effekterna på rovdjuren av invandringen av Homo erectus till Europa.

Då förändringarna bland rovdjuren var så omfattande kan det förväntas att detta också skulle leda till förändringar längre ned på näringspyramiden. De specifika förändringarna bland rovdjuren kommer att användas för att formulera testbara hypoteser om förändringar bland hovdjuren.

Betydelsen av homininernas utveckling för dessa förändringar kommer att testas genom att jämföra dem med mönster knutna till andra tänkbara orsaker till förändring, som temperatur och nederbörd. För att detta skall kunna utföras kommer nutida rovdjurssamfund från olika klimatområden att analyseras och jämföras med de fossila.

Bildtext: Illustration över evolutionen av terrestra ekosystem i Afrika från 3 miljoner år sedan (utan människor) till nu (med människor).

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (https://www.vr.se/)

Utvalda publikationer

  • Werdelin, L. & Wesley-Hunt, G. D. (2010). The biogeography of carnivore ecomorphology. In: Goswami, A. & Friscia, A. (eds.) Carnivoran Evolution: New Views on Phylogeny, Form, and Function, 225-245. Cambridge University Press.
  • Werdelin, L. & Lewis, M. E. (2013). Temporal change in functional richness and evenness in the eastern African Plio-Pleistocene carnivoran guild. PLoS One 8(3): e57944.
  • Meachen, J., Dunn, R. & Werdelin, L. (2015). Carnivoran postcranial adaptations and their relationships to climate. Ecography 39: 553-560. doi: 1111/ecog.01656 Länk till annan webbplats..
  • Fortelius, M., Žliobaitė, I., Kaya, F., Bibi, F., Bobe, R. Leakey, L., Leakey, M., Patterson, D., Rannikko, J. & Werdelin, L. (2016). An ecometric analysis of the fossil mammal record of the Turkana Basin. Philosophical Transactions of the Royal Society B, Biological Sciences 371: 20150232. http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/371/1698/20150232 Länk till annan webbplats.
  • Werdelin, L. (2013). King of beasts. Scientific American November/2013: 34-39.

Projektdeltagare

Externa medverkande

I detta projekt samarbetar vi med forskare från Stockton University, New Jersey, New York.

Projektledare

Lars Werdelin

Professor

Paleobiologi

Epost-ikon lars.werdelin@nrm.se

Forskningsområden: Paleontologi

Forskningsämnen: Ekologi & biologi, Evolution, Fossil, Paleoekologi, Tidiga människor, Pliocen, Pleistocen

Innehållsansvarig: Lisa Sundström