Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

FinBio

Att mäta biologisk mångfald är komplicerat. Lyckligtvis finns det tekniska framsteg som har potential att tillhandahålla den nödvändiga informationen. En av dessa är e-DNA, och dess användning undersöks inom programmet "Finance to Revive Biodiversity”, FinBio.

Forskningsområden: Bioinformatik och genetik

Forskningsämnen: Biodiversitet, e-DNA

Projektöversikt

Projektperiod: 2022-2026

Medverkande enheter vid museet: Bioinformatik & Genetik

Förlusten av biologisk mångfald accelererar över hela världen, och den erkänns alltmer som en risk för samhället som är jämförbar med den pågående klimatförändringen. Den växande medvetenheten om de många risker som miljöförstöringen medför har lett till ett stort ökat intresse för hållbara investeringar. Men hur kan vi skilja mellan investeringar? Det kräver data om hur biologisk mångfald förändras över tid som ett resultat av olika investeringsbeslut. Men att mäta biologisk mångfald är komplicerat. Lyckligtvis finns det tekniska framsteg som har potential att tillhandahålla den nödvändiga informationen. En av dessa är e-DNA, och dess användning undersöks inom programmet "Finance to Revive Biodiversity”, FinBio.

Projektbeskrivning

Mistra Finance to Revive Biodiversity (FinBio) är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som syftar till att stödja finanssektorn i övergången till en mer "naturpositiv" ekonomi. Naturpositiv innebär aktiviteter som stoppar förlusten av biologisk mångfald och återställer förlorad biologisk mångfald. Programmet kommer att utveckla och testa nya mått och verktyg för biologisk mångfald tillsammans med programmets samarbetspartners. Dessa samarbetspartners är utvalda finansiella aktörer som kan implementera och sprida centrala resultat från programmet. Samarbetet med dessa aktörer kommer att stödja tillväxten av en mer hållbar finanssektor och göra detta med en vetenskaplig grund.

Programmet har deltagare från flera olika akademiska institutioner och med mycket varierande bakgrund: beräkningsbiologi, bioinformatik, ekologi och systematik, finans- och handelsekonomi samt filosofi. Naturhistoriska riksmuseet leder den del av FinBio som fokuserar på nya tekniker som e-DNA och satellitdata för att övervaka biologisk mångfald. Den övergripande målsättningen är att producera öppna data som kan vägleda finansiella beslut.

E-DNA är DNA från ett miljöprov, till exempel ett prov från vatten, jord, eller från en så kallad Malaise-fälla som samlar in flygande insekter. Genom DNA-sekvensering av dessa prover är det nu möjligt att effektivt studera biologisk mångfald inom tidigare svåråtkomliga organismgrupper, som till exempel jordsvampar och insekter.

Det är viktigt att dessa nya data samlas in med öppna metoder och att data delas öppet. Detta kommer att göra det möjligt att jämföra data över hela världen och att kontinuerligt bygga vidare på den kollektiva kunskapen om biologisk mångfald.

Läs mer om forskningen på programmets egen hemsida: www.finbio.org Länk till annan webbplats.

Finansiärer

Huvudfinansiär är Mistra. Bidrag kommer även från Stockholm Resilience Center och utvalda impact partners.

Projektdeltagare

Externa medverkande

FinBio är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram där Stockholm Resilience Center, Naturhistoriska riksmuseet, IVL, Göteborgs Universitet och Oxford universitet samarbetar.

Projektansvarig

Emma Granqvist

Forskare

Bioinformatik och genetik

Epost-ikon emma.granqvist@nrm.se

Projektdeltagare

Fredrik Ronquist

Forskare

Bioinformatik och genetik

Epost-ikon fredrik.ronquist@nrm.se

Forskningsområden: Bioinformatik och genetik

Forskningsämnen: Biodiversitet, e-DNA

Innehållsansvarig: Lisa Sundström