Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Bandad meta-sedimentär bergart med omväxlande sandiga (ljusa) och leriga (mörkare) lager på ön Fjärdlång i Stockholm södra skärgård. Foto: Åke Johansson.

Fennoskandias utveckling och Balticas position inom tidigare superkontinenter

Min forskning handlar om hur och när Sveriges prekambriska berggrund bildades, genom användning av uran-bly-datering och geokemiska och isotopgeokemiska studier av olika bergarter. Ett övergripande mål är att förstå den geodynamiska (plattektoniska) miljön när berggrunden bildades, och hur Sverige som en del av Fennosskandia och Baltica (nordöstra Europa) har passat in i olika tidigare superkontinenter (Columbia/Nuna, Rodinia) under gången tid.

Forskningsområden: Geovetenskap

Forskningsämnen: Geologiska och förhistoriska händelser, Isotoper

Projektbekrivning

Projektperiod: 2001 - Tillsvidare
Medverkande enheter vid museet: Enheten för Geovetenskap, GEO

Ett övergripande mål är att förstå den geodynamiska (plattektoniska) miljön när berggrunden bildades, och hur Sverige som en del av Fennosskandia och Baltica (nordöstra Europa) har passat in i olika tidigare superkontinenter (Columbia/Nuna, Rodinia) under gången tid.

Under ett flertal år sedan början på 2000-talet har jag bedrivit berggrundsgeologisk forskning i södra och mellersta Sverige, uppdelat på ett antal delprojekt, vars övergripande syfte har varit att kartlägga berggrundens åldersförhållanden och förstå dess ursprung och bildning, med hjälp av de isotopgeokemiska metoder som används vid Enheten för Geovetenskap vid Naturhistoriska riksmuseet. En del studier har också gällt den begravda prekambriska berggrunden i Polen och Litauen, i samarbete med geologer från dessa länder. Ett vidare syfte är att placera in utvecklingen i vår del av världen, Fennoskandia och Baltica, i det globala plattektoniska pusslet av kontinenter och superkontinenter i prekambrisk tid. De flesta av dessa delprojekt numera avslutade; aktuell ännu ej avslutad och rapporterad forskning gäller berggrunden i Stockholms södra skärgård.

Olika nu avslutade och publicerade delprojekt har gällt gäller ursprunget för Hedesundagraniten på gränsen mellan Uppland och Gästrikland och de basiska Herrängsgångarna i Roslagen. Det sistnämnda projektet var en fortsättning på tidigare likartade undersökningar av andra basiska Svekofenniska intrusiv-bergarter i samma område (Rolagens gabbro-bergarter, Avesta-Östhammar-bältets mafiska intrusioner, mafiska gångar i Dannemora), vilka kan ge information om områdets tektoniska miljö när dess berggrund bildades för 1900 till 1850 miljoner år sedan, och den underliggande mantelns sammansättning.

Under rubriken "Cleaning up the record" har jag gjort om äldre uran-bly-dateringar från södra Sverige med nyare metodik, vilket lett till revision av tidigare erhållna åldrar. Tidigare, nu avslutade projekt har gällt Blekinges och Bornholms berggrund, och tidpunkten för berggrundens metamorfos och migmatitisering i östra Mellansverige.

Därutöver har jag i samarbete med geologer från Polen och Litauen undersökt bergarter från borrkärnor som går ner i det prekambriska underlaget till den yngre sedimentära berggrunden i dessa områden, för att utröna hur detta prekambriska underlag hänger samman med den blottade prekambriska berggrunden i sydöstra Sverige.

För närvarande bedrivs geologiska studier i Stockholms södra skärgård (Ornöhuvud och Fjärdlång med angränsande öar och skär), i samarbete med Andreas Karlsson och Stefan Claesson från Naturhistoriska riksmuseet och Karin Högdahl från Uppsala Universitet.

Vad gäller rekonstruktioner av prekambriska superkontinenter har jag skrivit om Balticas förhållande till Amazonia och Västafrika under Proterozoikum (den s.k. SAMBA-modellen) i flera publikationer, delvis på egen hand och delvis i samarbete med ett stort antal andra geologer från olika länder och kontinenter.

Bandad meta-sedimentär bergart med omväxlande sandiga (ljusa) och leriga (mörkare) lager på ön Fjärdlång i Stockholm södra skärgård. Foto: Åke Johansson.

Finansiärer

Utvalda publikationer

Plattektoniska rekonstruktioner (SAMBA-modellen)

Projektansvarig

Åke Johansson | Associerad forskare

Projektdeltagare

Endast nuvarande delprojekt i Stockholms södra skärgård, ej tidigare projektdeltagare och samarbetspartners.

Andreas Karlsson | Curator

Manager SEM and Raman spectroscope

Stefan Claesson | Professor emeritus

Externa medverkande

Forskningsområden: Geovetenskap

Forskningsämnen: Geologiska och förhistoriska händelser, Isotoper

Innehållsansvarig: Andreas Karlsson