Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Vegacenter

Vegacenter bygger på två induktivt kopplade plasmamasspektrometrar (ICP-MS) som är anslutna till ett laserablationssystem (LA) för mikroprovtagning.

Kort om Vegacenter

Vegacenter bygger på två induktivt kopplade plasmamasspektrometrar (ICP-MS) som är anslutna till ett laserablationssystem (LA) för mikroprovtagning.

En schematisk översikt över instrumentkonfigurationen visas nedan.

Schematisk översikt över instrumentuppställningen


Inductively Coupled Plasma Mass Spectro-metry (ICP-MS)

Vegacenter är för närvarande utrustat med en Nu Plasma III högupplösande multi-collector ICP-MS och en AttoM högupplösande ICP-MS, båda från Nu Instruments Ltd. Nu Plasma III är utrustad med 16 Faraday-koppar och 5 jonräknare vilket möjliggör sisotopanalys med hög precision. Nu Attom är utrustad med en jonräknare och en Faraday-kopp som lämpar sig för isotop- och spårämnessanalys.

Båda instrumenten möjliggör analys av antingen lösningar eller aerosoler som produceras genom laserablation av fasta material.

Laser Ablation ICP-MS

Vegacenter är också utrustat med ett ESI New Wave Research NWR193UC laserablationssystem. Kärnan i instrumentet består av en Coherent ExciStar XS ArF Excimer-laser (UV, våglängd: 193 nm). Lasern kan fokuseras till en punkt på storlekar på 3-150 mikrometer, vilket möjliggör flexibel mikroprovtagning av fasta material. Systemet är utrustat med en TwoVol2-ablationscell, som möjliggör montering av prover av olika former och storlekar. En liten kopp säkerställer effektiv aerosoltransport och snabb urspolning. Monterade prover avbildas i realtid med hjälp av korspolariserat eller reflekterat ljus och funktioner för koaxialljus.

Laserablationssystemet kan anslutas till någon av de två masspektrometrarna, eller till båda samtidigt i en så kallad ”split-stream”-konfiguration. Anslutningen till båda masspektrometrarna möjliggör simultan spårämnes- och isotopanalys på aerosoler. Exempel på tillämpningar är U-Pb datering och Hf-isotoper i zirkon, U-Th-Pb-datering och exmpelvis REE, Y i monazit, etc.

En fyrkantig mellanstor svart apparat med knappar och en liten skärm som står på ett bord.

Vegacenter erbjuder ett brett utbud av analytiska metoder. För närvarande etablerade analytiska procedurer inkluderar:

Prov intruderas som lösning MC-CP-MS:

 • Si, S, Fe, Sr, Nd, Hf, Pb isotoper

Prov intruderas som lösning SC-ICP-MS:

 • Spårelement
 • Enskilda partiklar SC-ICP-MS (Au)

Laserablation SC-ICP-MS:

 • Spårämnen i silikater och fosfater
 • U-Pb zirkon
 • U-Th-Pb monazit
 • REE i granat/apatit/accessoriska mineral
 • Spårämnen i karbonater
 • LA enskilda partiklar ICP-MS (gAu)
 • Spårämneskartläggning (t.ex. i granat elleri jordprov)

Laserablation MCICP-MS:

 • U(-Th)-Pb geokronologi av accessoriska mineral
 • Hf isotoper i zirkon
 • Pb isotoper i fältspater, sulfider, silver, keramik
 • Sr isotoper i (hydroxyl/fluor-)apatit, kalcit, plagioklas
 • B isotoper i glimmer

Andra analytiska metoder kan finnas eller utvecklas i samarbete.

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Lisa Sundström