Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Svepelektronmikroskop och Ramanspektroskopi

Svepelektronmikroskop (SEM) med tillbehör för energidispersiv röntgenspektroskopi (EDS) och våglängdsdispersiv röntgenspektroskopi (WDS), katodoluminiscens (CL), elektrondiffraktion (EBSD, Electron Backscatter Diffraction).

Svepelektronmikroskop och Ramanspektroskopi

Svepelektronmikroskop (SEM) med tillbehör för energidispersiv röntgenspektroskopi (EDS) och våglängdsdispersiv röntgenspektroskopi (WDS), katodoluminiscens (CL), elektrondiffraktion (EBSD, Electron Backscatter Diffraction).

Vidare har instrumentet detektorer för både sekundära (SE) och tillbakaspridda elektroner (BSE). Detta instrument med sina tillbehör möjliggör för detaljerade mikrokemiska studier och högupplöst avbildning av fasta faser. SEMet har möjligheter för variabelt tryck vilket gör att man kan titta på obelagda prover (dock ej kvantitativa analyser).

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Lisa Sundström