Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

NordSims

Sedan 2018 är NordSIMS en del av den av Vetenskapsrådet finansierade NordSIMS-Vegacenter mikroanalytiska och mikroimagerande infrastruktur.

Nordsims

NordSIMS-laboratoriet är centrerat kring en CAMECA ims1280 jonmikrosond, en avancerad högkänslighetsmasspektrometer som använder en fokuserad jonstråle för att provta utvalda mikrometerstora områden av ett prov för mätning av isotopisk och elementär sammansättning av både positiva och negativa joner. Instrumentet används för ett brett spektrum av ämnen, inklusive geokronologi och kosmokemi, geobiologi, ekologi och kärntekniska säkerhetsåtgärder.

Analys

Analys med punkt- eller rasteriserad jonbild är möjlig. För närvarande tillgängliga metoder inkluderar:

 • Högsta rumsliga/volymupplösning för U-Th-Pb geokronologi av zirkon, monazit, titanit
 • Bestämning av Pb-isotopförhållanden i silikater
 • Spårelementbestämning i silikater, fosfater och karbonater
 • Bor isotopanalys av silikatglas, turmalin
 • Syre- och kiselisotopanalys i zirkon, kvarts och andra silikater
 • Syre- och kolisotopanalys i karbonater Halogenkoncentration och stabila Cl-isotopmätningar i fosfater/glas
 • Fyrdubbel svavelisotopanalys

Andra analytiska metoder kan finnas eller kan utvecklas i samarbete.

Allmän information

Laboratoriet är bemannat måndag-fredag mellan 9.00 och 17.30 och all schemalagd tid sker på veckodagarna.

Efter en dags upplärning finns det möjlighet för intresserade användare att fortsätta under kvällar och nätter.Om det blir problem under den tiden kan du inte räkna med att få hjäp av personalen.Vi kan inte kompensera för förlorad tid under kvällar och nätter.

Om du är schemalagd på en fredag och ingen annan ska använda instrumentet kan du få fortsätta dina analyser över helgen,men kontrollera innan om detta är möjligt.

De flesta analyser är nu automatiserade och kan köras utan avbrott,så se till att planera dina analyspunkter innan du kommer hit.

Tillverka och dokumentera prov

Få dina prover i ordning så fort som möjligt,se provpreparering nedan. Du bör dokumnetera med Cl eller BSE foton efter polering och innan analys. För SEM bilder bör du ha ett tunnt guldlager (2-5 nm) . Vi ber att undvika kolbeläggning då vi har sett problem i analys efter kolbeläggning.

Kontakta oss för att boka tid

För att bli schemalagd kontakta Martin Whitehouse. Du kommer få möjlighet att boka tid inom antingen ett par dagar upp till ett par månader. Detta beroende av vad som ska analyseras,status på instrumentet och hur många dagar du behöver.

Ditt besök

Du kan dyka upp vid niotiden på analysdagen,men du är även välkommen att komma hit dagen innan.

Gå till huvudentreen och fråga efter någon i NORDSIMS gruppen. Vi möter er där och ni får ett passerkort att använda under tiden ni är här.

Det sparar tid om vi redan har era prover här på museet.Då kan vi belägga och stoppa in dem i maskinen innan ni dyker upp.Om ni har gamla prov som är färdiganalyserade uppskattar vi om ni tar med dom hit så kan vi ta till vara och återanvända deras standards till andra prover.

Vi rekommenderar att ni gör era researragemang så flexibla som möjligt eftersom vi inte kan garantera att maskinen är lika entusiastisk över ert besök som vi är.

Prov preparering

Den här sektionen är främst för preparing med korn. För andra typer av preparering ber vi er att kontakta oss.

Du bör starta så fort som möjligt med att förbereda dina prover. Vi gjuter in proverna tillsammans med standards i en epoxipuck och polerar dem.

Det finns olika sätt att förbereda proverna, detta beror av hur det ser ut med möjligheterna på er egen institution att tillverka puckar.

Alternativ 1

Man kan tillverka sina egna puckar men då måste ni kolla med oss att ni har rätt standard tillgänglig.Ni bör också diskutera med oss innan för att undvika problem som kan uppkomma med exempelvis fel epoxi eller kontamination.

Alternativ 2

De vanligaste alternativet är att du plockar dina prov på en dubbelsidad tejp och skickar den till oss.Vi tillsätter standard, gjuter och polerar proven. Se till att skicka proven i god tid ,helst minst 4 veckor innan du behöver dem tillbaka.

Detaljerad instruktion för alternativ 2

Det är väldigt viktigt vilken tejp du använder.Vi föredrar att skicka dig den som funkar bäst på en plexiskiva med markerad användbar yta.

Den dubbelsidade tejpen (5x5 cm) fixeras på en hård plan yta .Bäst är plexiglas.Om du använder riktigt glas ,se till att den är minst 4 mm tjock,tunnt glas innebär en skaderisk vid hantering. Se till att det inte är någon luft under tejpen.

Avlägsna skyddspappret från tejpen och markera de ytor du kan använda på tejpen(ytorna beskrivs i fig.1) Släng inte skyddspappret , du behöver sätta tillbaks det när du har avslutat provprepareringen.

Placera dina prov enligt fig 1

Schematic picture of grain mount.

Fig. 1

Provhållaren

Se fig.1 Gjutformen är 25 mm i diameter. Provhållaren i jonmikrosonden har en kant som delvis täcker pucken ,därför måste du placera dina prov i mitten av pucken,minst 5 mm från kanten.

Du kan montera dina prov i rader enligt fig.1.Om du gör raderna olika långa är det lättare att orientera sig. Försök att placera proven så nära som möjligt,det gör det lättare vid analysen.Det är omöjligt att placera dom för nära varandra. Se till att ha en karta hur du placerat dem. Notera att provet kommer att bli spegelvänt i jonmikrosonden.

Om du har korn med väldigt stor skillnad i storlek måste vi kanske göra fler puckar.

Bild 1. Exempel på en bra puck,proven ligger tätt och i mitten av pucken

Bild 2. Exempel på en dålig puck. Proven ligger för långt ifrån varandra och för nära kanten

Tips när du plockar ditt prov

 • Håll ytan ren, inget dam, hår etc.
 • Försök att inte flytta runt proven för mycket
 • Se till dina prov är rena och torra
 • Plocka inte i etanol, vi föredrar att du plockar dem torra
 • Skär inte i tejpen
 • Använd mitten delen av pucken, en yta är reserverad för standard
 • Se till att standard delen är ren

När du är klar med ditt prov

När du har monterat ditt prov, täck den med skyddspappret och skicka den till oss.

Adress

Naturhistoriska riksmuseet GEO

Kerstin Lindén

Svante Arrhenius väg 3

114 18 Stockholm

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Lisa Sundström