Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Andra stöttande faciliteter

På enheten finns ett renrumslaboratorium för kemisk preparation av bergarts- och mineralprover samt en lokal anpassad för krossning och avskiljning av mineral.

Andra stödjande faciliteter

Renrumslaboratorium

Renrumslaboratoriet används för upplösning av bergarts- och mineralprover och separation av ämnen av intresse med hjälp av jonbyteskromatografi. Exempel på sådana ämnen (element) är U och Pb, Sm och Nd, Sr, Th, Fe och S. Andra typer av prover, som vatten- och sedimentprover, kan också behandlas. För att hålla kontaminationsrisken låg och göra det möjligt att förbereda och analysera små prover är laboratoriet byggt som ett renrum med övertryck av filtrerad luft.

Krossning och mineralavskiljning

Provberedningsfaciliteterna inkluderar utrustning för krossning, malning och siktning av bergprover, samt för mineralavskiljning med Wilfley-skakbord, Frantz magnetseparatoroch tunga vätskor. Det finns även binokulära mikroskop för handplockning av mineral, och utrustning för fotodokumentation av indivduella

Innehåll på sidan

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Lisa Sundström