Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Miljöövervakarens DNA skola

Ska du ta prover för analys med hjälp av eDNA, hittar du instruktioner för detta här.

Introduktion

DNA finns överallt i naturen. Genom att samla in prover och analysera DNA kan man få svar på en mängd olika frågor som a...

Checklista

Det kan vara en hel del att tänka på när det är dags att ge sig ut i fält för att samla in sina prover.

DNA-ordlista

Det är många termer och uttryck som förekommer i samband med DNA-analyser och miljö-DNA. Är det något ord du funderar öv...

Felkällor

DNA-analyser bygger på den senaste tekniken, trots det kan saker gå fel. Här kan du läsa om några orsaker till att analy...

Från provtagning till resultat

Hur ser vägen ut från provtagning till resultat? Här kan du läsa en kort sammanfattning från provtagning till färdig sek...

Förhandsvisning av materialet. Informationsfilmer

Här kan du följa med museets forskare från provtagning till analys av miljö-DNA.

Invasiva arter

I dag sprids organismer lätt till nya områden. Den ökade handeln och resandet har gjort att detta blir allt vanligare.

Vilket DNA?

Idag är det fullt möjligt att få fram nästan allt DNA från ett prov. Med andra ord kan man få fram hela genomet från en ...

Mitokondrie-DNA

Mitokondrier har ett eget genom som kan analyseras. Dessa små organeller i cellen och dess DNA förs vidare oförändrade v...