Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Information och kontakt

Aktörer inom naturvård, rovdjursförvaltning, gränskontroller, livsmedelskontroll och forskning kan anlita Centrum för genetisk identifiering för att ta reda på vilken växt eller djur ett föremål kommer från, individbestämning, dietanalyser, populations- och genomanalyser.

Samarbeten

Aktörer inom naturvård, rovdjursförvaltning, gränskontroller, livsmedelskontroll och forskning kan anlita Centrum för genetisk identifiering för att ta reda på vilken växt eller djur ett föremål kommer från, individbestämning, dietanalyser, populations- och genomanalyser.

Föremålet kan till exempel vara:

  • Spillning
  • Klädesplagg i skinn eller päls
  • Hårstrå eller päls från djur
  • Ben och tänder, inklusive subfossilt material
  • Växtdelar
  • Smycken
  • Livsmedel
  • Fågelägg
  • Miljöprover

Instruktioner för provtagning av eDNA - Intern länk till sidan?

Fler möjligheter med DNA-analyser

Det är även möjligt att göra mer omfattande och detaljerade identifieringar. Exempelvis kan vi ta reda på artsammansättningen av material som innehåller DNA från olika arter, som sammansatta livsmedelsprodukter eller miljöprover (eDNA) från vatten- och jordprov.

Vi kan också avgöra om det är sannolikt att två olika prover kommer från en och samma individ, exempelvis spillning eller pälsstrån.

Vi bygger också upp möjligheter till genetisk populationsövervakning, till exempel spårning av individer och uppskattning av populationsstorlek.

DNA för miljöövervakare

För att inspirera och öka kunskapen om DNA-analyser finns ett projekt om miljö-DNA - Miljöövervakarens DNA-skola. Intern länk till sidan med samma namn

Resurser och utrustning

Centrum för genetisk identifiering etablerades år 2013 och placeringen vid Naturhistoriska riksmuseet är naturlig. Här finns expertkunskap inom DNA-teknologi, zoologi och botanik. Museet har även en av världens största växt- och djursamlingar med tillgängligt referensmaterial.

Här finns också moderna DNA-laboratorium utrustade för analyser av såväl färskt som historiskt material. För subfossilt material finns även ett renrumslaboratorium specifikt avsett för att utvinna DNA i ytterst små mängder (aDNA).

Kontakt

För mer information, kostnader och förfrågningar, är du välkommen att kontakta oss på Centrum för genetisk identifiering (CGI).

E-post: cgi@nrm.se

Niclas Gyllenstrand
Tel: 08-519 54 284

Thomas Källman
Tel: 08-519 54 293

Miljöcertifiering

Museet är certifierat enligt ISO 14001:2004. Detta ställer höga krav på verksamheten i de laboratorier som används av Centrum för genetisk identifiering.

Museet en av få statliga myndigheter som håller så hög kvalitet på sitt miljöarbete att det klarar den internationella miljöstandarden.

Läs mer om museets miljöledningsarbete – Inter länk

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Lisa Sundström