Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 12-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny
Kotteskål
Kotteskålen, Piceomphale bulgarioides, har små svarta fruktkroppar som är skålformade med kort fot. Den växer på nedfallna fjolårskottar av gran som har blivit liggande fuktigt. Fruktkroppen är 3-10 mm bred och sporerna är ellipsoida och 7-10 x 3,5-5 mikrometer. Svampen är lättast att hitta i fuktigt väder, eftersom den i torka torkar in och nästan försvinner. Arten sägs vara tämligen allmän, men i herbariet har vi bara 13 svenska fynd. Foto: Klas Jaederfeldt.