Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Öppettider:
Tisdag–söndag 10–17


  • Huvudmeny
Månadens kryptogam 1(2), maj 1997

Toppmurkla, Morchella elata, världens största exemplar?

Månadens kryptogam maj 1997

Toppmurkla
Foto: Johan Nitare

Nu är det tid att leta efter toppmurklor. Dessa trevliga matsvampar kan man finna lite var stans: i löv-och blandskog, på bränd mark, på kalhyggen och på ställen där det har legat timmer. Man kan hitta dem från senare hälften av maj i södra Sverige till omkring midsommartid i Norrland. Till skillnad från stenmurklan är toppmurklan helt giftfri och kan tillagas utan förvällning. Smaken ändras till det bättre om svampen torkas före tillagningen.

Normalt brukar toppmurklan bli 10 - 25 cm hög, men här på Sektionen för kryptogambotanik finns ett torkat exemplar som mäter 32,5 cm. I färskt tillstånd uppges det ha varit 85 cm högt. Om denna svamp ätits upp i stället för att sparas åt eftervärlden borde den ha räckt till mat åt fyra personer. Detta jätteexemplar hittades i Undersåker i Jämtland den 30 juni 1920 av W. Berggren. Romell beskrev fyndet och trodde att det kunde vara en egen art, Morchella maxima.

Text: Klas Jaederfeldt