Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 10-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny
Ullticka
Ulltickan (Phellinus ferrugineofuscus), den bruna sammetsliknande fläcken till höger om kniven, är ett exempel på en resupinat ticka. Med resupinat menas att fruktkroppen är helt vidväxt och ingenstans sticker ut från stammen den växer på. Ulltickan orsakar kraftig vitröta, som gör veden så porös att ett knivblad lätt kan stickas in i stammen. Den är rödlistad och betecknas som Hänsynskrävande. Foto: Åke Strid.