Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny
Månadens kryptogam 5(7), juli 2001

Svampar som växer på svampar

Stoftkremling

Svampar växer på många olika underlag. Här kommer några exempel på svampväxande svampar.

En av de vanligaste är stoftkremlingen, Asterophora lycoperdoides som oftast växer på svedkremla och andra kremlor ur gruppen Compactae. Det är en trevlig liten rackare att stifta bekantskap med, och går inte att förväxla med något annat. Den börjar som små vita hattsvampar som rätt snart växer sig stora. Foten blir 1 - 3 centimeter hög och hattdiametern 0,5 - 2 centimeter. Skivorna är gråvita. Stoftkremlingen sprider sig på två sätt, dels med sexuella basidiesporer och dels med asexuella klamydosporer. Klamydosporerna är klotrunda och har grova taggar. De bildas på hattytan och gör att det ser ut som om det var ett brunt puder på hatten. Stoftkremlingen gör så att värdsvampen ruttnar och ger ifrån sig en vedervärdig lukt.

Till samma släkte hör den betydligt ovanligare gråkremlingen, Asterophora parasitica, som också växer på kremlor. Den har en hatt som är 1 - 2,5 centimeter bred. Foten är 1 - 3 centimeter hög och hela svampen är ljusgrå. Detta är en betydligt klenare svamp än den föregående. Klamydosporerna, som bildas på skivorna, är gula, avlånga och släta.

Parasitsoppen, Boletus parasiticus, hittas bara i våra sydligaste landskap. Denna lilla sopp växer på rottryffel, Scleroderma citrinum. Den har en 2 - 5 centimeter bred hatt som är gulgrön till gulbrun och filtartad. Rören är gula, och foten blir 2 - 7 centimeter hög. Den är sällsynt.

Parasitslidskivlingen, Volvariella surrecta, växer under senhösten på hatten av pudrad trattskivling, Lepista nebularis. Svampen börjar som små kulor på trattskivlingens hatt eller fot. När dessa blivit tillräckligt stora spricker de upp och parasitslidskivlingens hatt och fot stiger upp. Den är vit till gråvit till färgen men skivorna färgas snart av de röda sporerna.

På kantareller och trumpetsvampar kan man hitta en pytteliten mussling. Den har inget svenskt namn ännu, men det vetenskapliga namnet är Entoloma pseudoparasiticum. Den är mycket sällsynt eller också är den förbisedd för att den är så liten.

En stor kantarellsvamp med flera mindre blåfärgande svampar på stammen.

På en kantarellen växer Entoloma pseudoparasiticum. Foto: Anders Tingval

Text: Klas Jaederfeldt