Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Öppettider:
Tisdag–söndag 10–17


  • Huvudmeny
Månadens kryptogam 10(1), januari 2006
Chlorophyllum molybdites
Chlorophyllum molybdites, en svamp som inte hör hemma på våra breddgrader. Förstora bilden

Svampar på fel plats

Månadens kryptogam januari 2006

I Naturhistoriska riksmuseets samlingar påträffas ibland föremål som är insamlade i en del av världen där de egentligen inte hör hemma. I svampherbariet finns det åtminstone två sådana arter som hittats på "fel" plats på jorden.

Nordligt fynd av tropisk fjällskivling


Den första av dessa arter är en större fjällskivling, Chlorophyllum molybdites. Den här svampen har, till skillnad från övriga i släktet och närliggande släkten, gröna sporer.
Chlorophyllum molybdites
Chlorophyllum molybdites
Förstora bilden
Svampen hittades den 3:e juli 2003 av blomskötaren Eeva Lindroos. Hon har hand om uthyrningsväxter i Stockholmstrakten. Ett av de ställen där hon pysslade med sådana växterna var på en firma i Järfälla utanför Stockholm. I ett subtropiskt vilrum hade hon rensat bort och kastat svamp som dykt upp bland hennes blommor.

Eftersom svampen var grönsporig misstänkte hon att den kanske var sällsynt och hörde av sig till museet med några svampar. Vid ett senare besök till svampstället i Järfälla plockades tillräckligt många exemplar för att kunna skicka ut svampen som ett så kallat exsickat (några fruktkroppar skickas ut till tio museer runt i världen).

Detta var ett mycket nordligt fynd av svampen då den mest finns i subtropiska och tropiska marker i Mellan- och Sydamerika. I Europa finns det bara två tidigare fynd, båda från tropiska badinrättningar i Skottland och Holland.

Agaricus rotalis
Agaricus rotalis från ett tropikrum på Tallins zoo. Förstora bilden

Hawaiisvamp på Estlandsbesök


Svamp nummer två är Agaricus rotalis, en champinjon. Den här svampen är helt svart och när den mognar sträcker den upp sin hatt och spricker upp radiärt så att det vita köttet blottas. Svampen hittades i ett tropikrum i Tallins zoo i Estland av Klas och Maud Jaederfeldt hösten 2005. Efter många svårigheter, med bland annat mycket letande på nätet, lyckades de identifiera den. Svampen finns annars bara på Hawaii, där den hittas i komposthögar.

Fripassagerare


Det troligaste vad det gäller dessa svampar är att de rest över jorden som fripassagerare på diverse växter. När de sedan hamnat i lämplig temperatur och miljö har de bildat fruktkroppar.
Text och bild: Klas Jaederfeldt