Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny
Månadens kryptogam 10(12), december 2006
Stjälkröksvamp
Stjälkröksvamp, Tulostoma brumale.
Förstora bilden

Stjälkröksvampar, släktet

Tulostoma

Månadens kryptogam november 2006

Stjälkröksvampar är små röksvampar som framför allt kännetecknas av en liten fot som förankrar fruktkroppen till marken. Det latinska namnet, Tulostoma, betyder "utdragen mun" och syftar på den öppning som finns i rökbollen där sporer frigörs.

Rökbollen innehåller den fertila vävnad som producerar sporer. Fruktkropparna hos stjälkröksvamparna utvecklas under jorden och sporerna mognar också under jorden, medan foten sakta skjuter upp rökbollen. När rökbollen når ytan är sporerna mogna och sprids i luften genom dess mynningspor. Foten är vanligtvis nedgrävd i substratet, och kan ha rikligt med hyftrådar och vara täckt av sand och humusrester. Många arter har också en liten strumpa i basen. Fruktkropparna brukar överleva vintern och kan därför hittas i princip året runt.

Grå stjälkröksvamp
Grå stjälkröksvamp, Tulostoma kotlabae.
Förstora bilden
Fransig stjälkröksvamp
Fransig stjälkröksvamp, Tulostoma fimbriatum.
Förstora bilden
Mikroskopisk detalj.
Mikroskopisk detalj av den fertila vävnaden hos Tulostoma brumale. Förstora bilden

Svåra att artbestämma


Att artbestämma stjälkröksvampar är inte helt lätt. Formen och färgen på mynningen är en viktig taxonomisk karaktär, liksom storleken och makroskopiska detaljer i foten. Men i de flesta fall krävs det en utförlig mikroskoperingsanalys för att bestämma arterna med säkerhet.

Knutna till kulturlandskap


Tulostoma är ett värmeälskande släkte. Det trivs i torrare klimat, på kalkrika, sandiga och magra marker i stäppartade miljöer. I Sverige förekommer det framförallt i de östra delarna av mellersta och södra Sverige. De flesta stjälkröksvampar hos oss är knutna till den öppna sandmark som skapades av det gamla kulturlandskapet. Att bete upphört och att man infört skogsplanteringar har förstört många lokaler. Alla de sex arter som numera finns i landet är sällsynta och rödlistade. I den här texten kan du se bilder på samtliga svenska stjälkröksvampar. Observera att de bilder som är tagna i naturen är från sydeuropeiska fynd. Fruktkropparna har grävts upp för att visa karaktärerna på foten.
Vit stjälkröksvamp
Vit stjälkröksvamp, Tulostoma niveum, ur samlingarna.
Förstora bilden
Mörk stjälkröksvamp
Mörk stjälkröksvamp, Tulostoma melanocyclum.
Förstora bilden
Fjällig stjälkröksvamp
Fjällig stjälkröksvamp, Tulostoma squamosum.
Förstora bilden
Hör gärna av dig till Naturhistoriska riksmuseet om du hittar stjälkröksvampar. Uppgifter om nya lokaler är alltid välkomna.
Text och bild: Juan Santos