Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny
Månadens kryptogam 12(11), november 2008

Småsvampar på död ved i svenska skogar – släktet

Cryptodiscus

Månadens kryptogam november 2008

I våra skogar, särskilt i de skogar som inte påverkas så mycket av skogsbruk, produceras hela tiden död ved. På äldre träd kan man se kvarsittande döda grenar som efter ett tag tappar sin bark. Under gamla träd hittar man ofta mängder av nedfallna torra grenar och kvistar. Vart tar dessa vägen? Större delen av den döda massan från grenar bryts ned av olika svampar. Många av dem är små och ganska knepiga att lära sig att känna igen.

Små skålsvampar


En relativt vanlig och vitt spridd grupp nedbrytande svampar är släktet Cryptodiscus. Denna svampgrupp är lätt att känna igen som grupp om man studerar murkna döda grenar, men eftersom de är så små och oansenliga har de ännu inte fått något svenskt namn.

Släktet består av små skålsvampar där fruktkropparna oftast är blekt orangefärgade och nedsänkta i den döda veden. Vissa arter växer främst på barrträdsved, andra på lövträdsved.

På Naturhistoriska riksmuseet har vi studerat Cryptodiscus och besläktade svampar inom den stora gruppen Ostropales, under flera år. Detta forskningsprojekt är stött av Svenska Artprojektet (se länk nedan).

C. pallidus

och

C. foveolaris


De två vanligaste arterna inom Cryptodiscus är Cryptodiscus pallidus och Cryptodiscus foveolaris. Dessa är väldigt lika varandra men skiljer sig i sporernas utseende, vilka man får studera i mikroskop för att se; Cryptodiscus pallidus har tre tvärväggar i sporerna medan Cryptodiscus foveolaris endast har en tvärvägg. Cryptodiscus pallidus växer på lövträdsved och Cryptodiscus foveolaris växte både på barr- och lövved. De är vanliga i hela Sverige.

Nedbrytare och lavar i samma släkte


I vårt forskningsprojekt har vi bland annat kunnat visa att även vissa lavsvampar hör till släktet Cryptodiscus. En sådan ser ni på bilden bredvid. Cryptodiscus hör till en större grupp svampar där det redan är känt att vissa arter lever som nedbrytare och andra som lavar, så detta var inte helt oväntat. Vi har även hittat Cryptodiscus-arter som inte tidigare var kända från Sverige, och minst en för vetenskapen helt ny art.
Text: Elisabeth Baloch och Mats Wedin
Foto: Elisabeth Baloch
Cryptodiscus pallidus
Cryptodiscus pallidus
Förstora bilden
Cryptodiscus pallidus
Cryptodiscus pallidus
Förstora bilden
Cryptodiscus foveolaris
Cryptodiscus foveolaris
Förstora bilden
Cryptodiscus foveolaris
Cryptodiscus foveolaris
Förstora bilden
Cryptodiscus-art som är en lav
Cryptodiscus-art som är en lav
Förstora bilden