Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny
Månadens kryptogam 13(7), juli 2009

Otidea platyspora

– ett haröra beskrivet från Sverige

Månadens kryptogam juli 2009

Släktet Otidea, haröron, är välavgränsat och lätt att känna igen. Arterna bildar stora, typiskt öronformade fruktkroppar (skålformade med den ena sidan djupt inskuren till basen), 1-5 cm i diameter och upp till 12 cm höga, med eller utan fot. Fruktkropparna varierar i färg från ljust gula (creme) över starkt gula, rödbruna eller gråbruna till mörk- eller svartbruna. Haröron kan makroskopiskt likna storskålar, släkten Peziza, som typiskt bildar skål- eller diskformade fruktkroppar, men skiljer sig från dessa genom att sporsäckarna hos haröron inte färgas blåa i jod som hos storskålar. Arterna förekommer huvudsakligen i de tempererade zonerna och finns i både barr- och lövskog, på grusig eller sandig jord, på nedbruten förna och i tjocka barrtäcken, samt på rik, kalkhaltig mark. Alla arter av haröron är sannolikt ektomykorrhizabildare.

Även om haröron är lätta att känna igen som grupp, är släktet ännu bristfälligt undersökt och arterna svåra att åtskilja; det finns stor taxonomisk förvirring kring dessa. I Norden känner man till ca. 18 arter av haröron, varav åtminstone 14 är rapporterade från Sverige. På Naturhistoriska riksmuseet arbetar vi just nu med en revision av släktet.

En art, Otidea platyspora, är endast känd från Sverige och Frankrike. Från Frankrike finns bara en enda kollekt (illustrerad i Boudiers Icones Mycologicae, 1905-10, under namnet Otidea cochleata). I Sverige är O. platyspora endast känd från några enstaka lokaliteter, de flesta i närheten av Stockholm. I herbariet på Naturhistoriska riksmuseet kommer alla kollekter från Uppland, förutom en från Södermanland (Hölö, 1999). Arten verkar alltså ha en mycket begränsad utbredning och måste anses vara sällsynt.

Den svenske mykologen J. A. Nannfeldt beskrev Otidea platyspora 1966, och holotypen* kommer från Djursholm, Stockholmsvägen 4, ”on gravel walk, under oak, X.1951”. Holotypen ligger i herbariet i Uppsala, medan en isotyp* finns på Naturhistoriska riksmuseet. Isotyp-material skickades ut till flera herbarier i exsickatet* Fungi exsiccati Suecici, praesertim Upsalienses. I Uppland är O. platyspora dessutom rapporterad från Knivsta socken, Ledinge; Lovö socken, Drottningholm; Norrsunda socken, Rosersberg; Stockholm, Djurgården; och Sånga, Svartsjö.

Otidea platyspora känns vid förste ögonkastet igen på att den bildar gråbruna fruktkroppar i ofta sammanflytande klungor. Fruktkropparna är c. 5-7 cm, starkt ihopvikta och nästan oskaftade. Arten känns dessutom, tillsammans med Otidea caligata, igen på sina för släkten stora, brede sporer, (16-) 18-20 (-21) x 10-11 (-12) µm. Den bildar fruktkroppar på störd (sandig) eller lerig jord i lövskog, ofta i parker, på sensommaren till hösten.

På Naturhistoriska riksmuseet tar vi gärna emot fynd av Otidea platyspora under 2009-2011, gärna färskt och helst med foto av kollekten. Vi hoppas att denna Månadens kryptogam ska stimulera till intresse för arten och därmed bidra till en större förståelse för dess ekologi och utbredning. Kanske Otidea platyspora är mer utbredd än vi vet i dag.

* Se ordlistan.
Text: Karen Hansen