Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Öppettider:
Tisdag–söndag 10–17


  • Huvudmeny
Månadens kryptogam 4(9), september 2000

Klövsvamp och fjädersvamp

Månadens kryptogam

september 2000

Närbild på klövsvamp
Det finns många udda substrat som det kan växa svamp på, och det finns två arter i släktet Onygena som verkligen specialiserat sig.

Den ena arten kan du hitta på horn och klövar och den andra på hår och ylle. Dessa båda arter är sporsäcksvampar (ascomyceter) och de hör till familjen Onygenaceae.

Onygena equina

(Willd.:Fr.) Pers., klövsvamp


Fruktkropparna är mellan 0.3-1 cm höga och cirka 1-2 mm breda, de har en fot och ett runt huvud som sporerna finns i. Svampen är som omogen vit och när den mognar spricker det runda huvudet upp och blottlägger den ljusbruna spormassan. Svampen hittas på ruttnande horn, klövar och hovar. Vi har inte så många insamlingar av denna art på museet (och det är kanske tur det, för när man öppnar skåpet som de ligger i, luktar det illa). Vi har 43 kollekter av arten varav 20 från Sverige och de fördelar sig på följande substrat: Kohorn 4, Älgklövar och ospecifiserat substrat 8. De svenska kollekterna är från följande landskap: Västergötland 4, Östergötland 2, Närke 2, Västmanland 1, Södermanland 1, Uppland 7, Hälsingland 1, och Medelpad 2.

C. P. Laestadius och Adolf W. Tamm har insamlat de första kollekterna i Uppsala den 15 oktober 1859.

Onygena corvina

Alb. & Schwein.: Fr., fjädersvamp


Denna art liknar den föregående i form och storlek, foten är vitaktig men den har ett gulare huvud än klövsvampen. Denna art hittar man på ruttnande hår (med eller utan kadaver) och fjädrar och även på i naturen kastade yllekläder. Vi har 7 kollekter, alla svenska, i herbariet av denna svamp. Substraten är: Fjädrar 2, obestämd smådjurspäls 2 och textil 3. Kollekterna är tagna i följande landskap: Södermanland 1, Uppland 2, Dalarna 1, Norrbotten 1, och Torne lappmark 2.

Detta är två arter som vi gärna vill ha mer material av, hittar du någon av dessa tar vi gärna emot dem.

Text: Klas Jaederfeldt