Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny
Månadens kryptogam 6(3), mars 2002

Hussvamp,

Serpula lacrymans

Månadens kryptogam

mars 2002

Hussvamp
Hussvamp, Serpula lacrymans, är en mycket aggressiv brunrötesvamp som orsakar stora skador på byggnader, framför allt fuktiga trähus. Det angripna virket spricker upp i kuber och smulas så småningom sönder till ett brunt pulver.

Från mycelet i virket växer det ut långa mycelsträngar som kan sträcka sig flera meter över sten eller betong tills de finner nytt trä att leva av. På så vis kan svampen sprida sig snabbt och förstöra ett helt hus på några år. Det är i första hand fuktigt trä som angrips, men när svampen väl har etablerat sig kan den sprida sig till torrt virke.

Hussvampens fruktkroppar är gulgrå till rödbruna med bred vit kant. De bildar tjocka, oregelbundna kakor som kan bli en meter breda. Ovansidan är labyrintlikt veckad och bildar ett kanelbrunt sporpulver.

Ibland kan man också se ett vitt, luddigt luftmögel som växer på det angripna virket. Både luftmöglet och fruktkropparnas vita kant avsöndrar klara vätskedroppar, vilket har givit arten dess vetenskapliga namn lacrymans, som betyder gråtande.

Hussvampen förekommer mest i byggnader, och man vet inte säkert från vilken del av världen den ursprungligen härstammar.

Text: Monika Myrdal