Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny
Månadens kryptogam 8(2), februari 2004

Hapalopilus, tickor som blir röda eller violetta i ammoniak

Månadens kryptogam

februari 2004

Lysticka
Att svampar kan ge färgreaktioner tillsammans med olika kemikalier, makroskopiskt såväl som mikroskopiskt, är välkänt bland svampkännare och används ofta för att identifiera arter.

Jag tänkte nu presentera ett släkte som reagerar med ammoniak och/eller kaliumhydroxid.

Hapalopilus är ett ticksläkte med tre arter, saffransticka Hapalopilus croceus, lysticka H. rutilans och laxticka H. salmonicolor. Dessa tre arter är även vad man kallar "färgsvampar", eftersom de kan användas för att färga garn.

Saffransticka kan man ibland hitta på gamla ekar. Den är mycket sällsynt och har därför blivit fridlyst, vilket betyder att man inte får plocka bort fruktkroppen. Det är en stor saffransgul, oftast hattbildande, ticka som vanligen blir omkring två decimeter bred. Arten ger en starkt, röd reaktion med kaliumhydroxid, inte fullt så stark med ammoniak. I riksmuseets svampherbarium har vi 36 svenska fynd av saffransticka.

Lysticka växer på olika substrat, som björk, hassel, rönn och oxel, och jag har en gång funnit den på gran men det hör till sällsyntheterna. Svampen är brun, hattbildande och ganska liten, oftast bara några centimeter. Hittar man en som är tio centimeter så har man funnit en bjässe. Detta är den bästa av färgsvamparna i släktet, den ger en starkt lila färg om man sätter till ett par droppar ammoniak i färgbadet. Ett sätt att känna igen lysticka direkt i naturen är att ha med en flaska ammoniak och droppa på tickan, den svarar då med att bli starkt lila. Färgämnet förstörs inte av torkning. Jag har gjort prov med lysticka från Bayern, materialet var torkat och 80 år gammalt, och det gav samma färg som ticka som var torkad ett år. I herbariet har vi 177 stycken svenska fynd av arten.

Laxticka hittar man så gott som uteslutande på tall-lågor eller stockar i lite solöppna, exponerade lägen. Arten är resupinat, det vill säga tilltryckt till underlaget. Som ung är svampen gul, men övergår senare i orange eller rosa och som gammal är den orange med lila inslag. I herbariet har vi 36 stycken svenska fynd av laxticka.

Vad det blir för färg på garnet med saffransticka och laxticka, är okänt för mig.

Text: Klas Jaederfeldt