Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
En man sitter utanför ett tält i ödslig miljö.

Utställning

Expeditioner (tillfälligt stängd)

En liten utställning om museets roll i kartläggningen av jordens växt- och djurliv, vägen till vår moderna kunskap om jorden.

Vi samlar kunskap om jorden

Upptäcktsresande gav sig tidigt ut för att utforska den då kända världen. De samlade in forskningsmaterial – växter, djur, fossil, mineral och vävnadsprover – som ännu förvaras på världens naturhistoriska museer.

Numera är jordens geografi välkänd, men kartläggningen av naturen fortsätter eftersom endast en bråkdel av jordens arter – uppskattningsvis 10 procent – är kända.

Forskare från vårt museum gör forskningsresor till när och fjärran, tillsammans med kollegor från andra länder. Våra samlingar växer ständigt, lånas mellan museerna och besöks årligen av hundratals utländska forskare. Samlingarna är en del av vårt gemensamma arv.

Polarexpeditioner – då och nu

Expedition till Antarktis 1901

1901 begav sig en grupp svenska forskare till Antarktis. Det blev en dramatisk resa. Strax före de skulle återvända hem fastnade fartyget i isen och sjönk. De skeppsbrutna fick stanna ännu ett år innan ett fartyg kom till deras räddning.

Svartvitt foto med tre män framför ett litet hus med berg i bakgrunden.

Foto: Naturhistoriska riksmuseet.

Under expeditionen hittade forskarna bland annat 40 miljoner år gamla fossil av utdöda jättepingviner.

De tidiga utforskarna var generellt män och blev den tidens hjältar. Djur och växter studerades och fossil insamlades och det bistra klimatet mättes.

Polarexpeditioner 100 år senare

Drygt 100 år senare fortsätter museet arbetet att samla material i polartrakterna - under säkrare förhållanden och med många kvinnor bland forskarna. Stora isbrytare varvas med mindre expeditioner och få deltagare.

Isbrytare och folk som går på isen.

Foto: Stefan Hendricks

– En anledning till polarexpeditioner är själva äventyret! Att få lämna skrivbordet och civilisationen bakom sig och leva på naturens villkor, säger museimedarbetaren Jonas Hagström om driften att ge sig ut på expeditioner.

Man i overall som sitter med ett redskap vid en sten, i polarlandskap .

Forskaren Thomas Mörs hittar fossila trädstammar på Antarktis i nutid. Foto: Benjamin Bomfleur

Isbjörn

Närkontakt med en isbjörn. Foto: Mario Hoppmann.

Utforskande av tropikerna – nu och då

Det flesta av våra växt- och djurarter lever i tropiska områden. Många är ännu okända för vetenskapen och starkt hotade på grund av skövling och hotade livsmiljöer.

Färglad skalbagge på ett löv.

En exotisk insekt i närbild. Foto: Kjell Arne Johansson.

Forskare samarbetar världen över för att samla in tropiska växter och djur som sedan samlas på museer där de studeras och beskrivs vetenskapligt. Samlingarna användas även inom olika forskningsområden, bland annat för att kartlägga hur arter är släkt.

Expeditioner ofta samarbetsprojekt

Idag är ofta expeditioner samarbetsprojekt där specialister och studenter lär av varandra. Våra forskare delar också med sig av sin kunskap och tar med sig nya upptäckter hem, som här i en expedition till Vietnam.

En grupp människor i tropisk miljö.

Foto: Johannes Lundberg

Skövling gör insamlingsarbetet extra viktigt

Skövling av regnskogen är ett ökande hot för våra djur- och växtarter, vilket gör museernas samlingsarbete extra viktigt. Till höger i bilden ser du en ödelagd regnskog – en allt vanligare syn.

Forskare i tropikerna samt en skövlad regnskog.

Foto: Niklas Apelqvist.

Paret Malaise på expedition med insektsfälla

Insektsforskaren och uppfinnaren René Malaise reste 1934 till Burma med sin fru Ebba för att testa sin nya insektsfälla, Malaisefällan. Den används än idag av forskare för att samla in insekter över hela jorden. På bilden ser du Malaisefällan och paret Malaise.

Paret Malaise med en malaiseffälla inklippt i bilden. Foto: Naturhistoriska riksmuseet.

Foto: Naturhistoriska riksmuseet

Välkommen in!

En ljus liten utställning om vetenskapliga expeditioner med många foton sedd utifrån. Utställningen har ett avrundat tak.

Expeditionsutställningen. Foto: Bengt Olofsson.