Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny
Månadens kryptogam 6(2), februari 2002

Fatsvampar, släktet

Poronia

Månadens kryptogam

februari 2002

Fatsvamp, Poronia punctata
Våren närmar sig och solen smälter bort snön. Snart är alla beteshagar fria från snö, och då är det dags att leta upp en hage som det varit hästar i och börja undersöka deras spillning. Där kan man nämligen om man har tur hitta en mycket sällsynt svamp som heter fatsvamp, Poronia punctata. Fatsvamp växer i Sverige bara på hästdynga, och som det verkar bara på spillning av hästar som gått ute på vintern på kalkhaltig mark. Utomlands har man också funnit den på spillning av kor och elefanter. Förr kunde man hitta svampen från Skåne till Uppland, men numera finns den bara på Öland och i Skåne.

Fatsvamparna hör till pyrenomyceterna, en undergrupp av sporsäcksvamparna. Det innebär att deras sporer bildas i urnlika perithecier, som sitter nedsänkta i ett hårt stroma. Hos fatsvampen är stromat vitt med flat ovansida och peritheciernas mynningar är svarta. Det påminner om en tallrik eller ett fat som det ligger något på, och det är det som har gett upphov till det svenska namnet. Under tallriken har fatsvampen en svart avsmalnande fot.

Den andra arten i släktet som finns i Sverige är liten fatsvamp, P. erici, som förekommer sällsynt på harpärlor i Skåne. Den liknar fatsvampen men är mindre. Utomlands är den även funnen på spillning från kaniner, får, getter och kängurur.

Text: Klas Jaederfeldt