Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny
Månadens kryptogam 9(12), december 2005
Sumpskog dominerad av klibbal.
Sumpskog dominerad av klibbal i Lilla Sickla, Stockholm. Förstora bilden

Alskogens mykorrhizasvampar

Månadens kryptogam december 2005

Alskog är en typ av skog som verkar vara bortglömd av många naturälskare. Al växer i mycket fuktig mark eller våtmark. Naturligtvis har den sällskap med massor av myggor som svärmar i en vattenfylld skog tillsammans med nedfallna träd och klumpiga alsocklar. Detta ger inte de bästa förutsättningarna för en mysig skogspromenad.

Alar i symbios


Men de två arter av al som finns i Sverige, gråal (Alnus incana) och klibbal (Alnus glutinosa), är mycket viktiga växter i många avseenden, inte minst för svampar.
Stor alriska
Stor alriska (Lactarius lilacinus). + Förstora bilden
Bägge arterna är beroende av bakterier och svampar, som lever i deras rötter i så kallad symbios. Bakterier av släktet Frankia (Actinobacteria) bildar stora, vårtiga rotknölar där bakterien kan fixera det kväve från luften som är livsviktig för trädet.

Den symbios som svampar bildar i växtrötter kallas för mykorrhiza. Mykorrhiza är ett komplext samspel mellan en svamp och en växt. Svampen får kolföreningar från växtens rot och växten får tillgång till olika näringsämnen i marken genom svampens hyfer, plus skydd mot patogena organismer.

Mörl alspindling
Mörk alspindling, Cortinarius alnetorum. Förstora bilden

Kontakt i rotspetsarna


Av de olika typer av mykorrhiza som finns bildar al både endo- och ektomykorrhiza. Kontakten mellan svampen och värdväxten äger rum i de fina rotspetsarna. Hos endomykorrhiza (också kallad arbuskulär mykorrhiza) växer hyferna in i rotcellerna. Upp till 80% av alla växtfamiljer bildar endomykorrhiza med svampar ur en fortfarande ganska okänd svampgrupp: Glomeromycota. De här svamparna är mikroskopiska under hela sin livscykel och bildar inte synliga fruktkroppar.
Naucoria alnetorum
Naucoria alnetorum Förstora bilden
Det är bara ektomykorrhizasvampar, framförallt basidievampar, som producerar de fruktkroppar som vi presenterar här och som kan göra att en promenad i alskogen blir en färgrik och häftig naturupplevelse. Ektomykorrhizasvampar växer mellan rotcellerna och bildar ett hölje av hyfer runt rotspetsarna som kan synas med blotta ögat. Men den mest uppenbara delen av svampen är de fruktkroppar som dyker upp under sommar och höst.
Herbariematerial av alpluggskivling
Herbariematerial av alpluggskivling.
Förstora bilden

Värdspecifika på al


I Sverige finns mer än 1000 svamparter som bildar ektomykorrhiza med de flesta trädarter som finns i våra skogar. De svamparter som associerar sig med al verkar vara ganska värdspecifika, vilket innebär att de bara växer med al. Många andra mykorrhizasvampar kan växa med flera olika trädarter.
Alsopp
Alsopp, Gyrodon lividus. Förstora bilden
Under al kan vi hitta representanter av många av de släkten som dominerar i andra typer av lövskog och barrskog, som riskor (Lactarius), kremlor (Russula), flugsvampar (Amanita) och spindelskivlingar (Cortinarius). Däremot verkar släktet Naucoria (alskrälingar) ha ovanligt många arter som hör hemma bara i alskogen. Förmodligen utgör släktet Naucoria (också kallat Alnicola i litteraturen) inte en naturlig grupp, det vill säga att den har inte en gemensam förfader, eftersom den innehåller några arter som inte verkar bilda mykorrhiza. De flesta är små, bruna svampar som är svåra att artbestämma även med mikroskop.
Alkremla
Alkremla, Russula alnetorum.
Förstora bilden

Ta med stövlarna


Om ni bestämmer er för att besöka en alskog nästa gång ni ger er ut i naturen, glöm inte stövlar. Titta även på de fantastiska vedsvampar som man också kan hitta där. Men dem får vi ta upp någon annan gång.
Text och bild: Juan Santos