Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 10-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny
Lycopodium digitatum
Lycopodium digitatum A. Braun insamlad i Quebec, Canada 5/9 1927 av FF. Marie-Victorin & Rolland-Germain. Den här arten växer på torra, sandiga marker i gles skog eller på öppna ytor i Nordamerika. Den liknar vår plattlummer både till utseende och i miljökrav. Ur Naturhistoriska riksmuseets samlingar.
LÄNKAR:
Lummer (huvudtexten)
Fler kryptogamer