Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 10-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny
Lycopodium cernuum
Lycopodium cernuum L. insamlad i Sydafrika, Durban av Robert E. och Thore C. E. Fries under en expedition 1921-22. Arten hör hemma i tropiska och subtropiska områden runt hela jorden. Den har en jordstam som löper längs markytan och rotar sig då och då. Från den reser sig upp till 1 m höga grenar som i sin tur förgrenar sig "julgranslikt". Typiska är de nickande grenspetsarna med sporgömmeax. Ur Naturhistoriska riksmuseets samlingar.
LÄNKAR:
Lummer (huvudtexten)
Fler kryptogamer