Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny
Myr
Vitmossdominerad myr i Jämtlands fjälltrakter. Notera blandningen av högre liggande mossepartier, delvis bevuxna med lavar och ris, och lägre liggande kärrpartier, med bland annat olika starrater och tuvsäv. Olika vitmossarter växer på mossetuvorna och i kärrpartierna. Foto: L. Hedenäs.