Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny
Grenbladsceller hos granvitmossa, konvexsidan.
Grenbladsceller hos granvitmossa, konkavsidan.
Grenbladsceller hos granvitmossa (Sphagnum girgensohnii). Den vänstra bilden är tagen från bladets konvexsida (d.v.s. utsidan), medan den högra tagits från konkavsidan. Man ser tydligt att de gröna cellerna är bredare på konkavsidan än på konvexsidan, ett kännemärke för den grupp vitmossor där granvitmossan hör hemma. Notera även hyalincellernas tvärgående fibriller och porerna som syns tydligt på konvexsidan. Foto: L. Hedenäs.