Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny
Månadens kryptogam 11(2), februari 2007
Tuva av gyllenmossa. Foto: L. Hedenäs.
Gyllenmossa Tomentypnum nitens.
Förstora bilden
Gyllenmossa bland purpurvitmossa. Foto: L. Hedenäs
Gyllenmossa bland purpurvitmossa.
Förstora bilden

Gyllenmossan,

Tomentypnum nitens

Månadens kryptogam februari 2007

Gyllenmossan är en av alla de vackra bladmossor som växer i våra våtmarker. Den växer framförallt i intermediära till rika kärr, där den antingen bildar gyllengula tuvor eller hittas insprängd bland andra mossor. Arten kan även växa i andra blöta och åtminstone något mineralrika miljöer i sumpskogar, på stränder och på olika typer av fuktiga marker i fjällen.

Gyllenmossan finns i större delen av Sverige, men är vanligast i norr, och är annars vitt utbredd på norra halvklotet. Många våtmarksmossor får speciellt i norra delen av vårt land vackert gula, bruna eller röda färger när de växer på platser som exponeras för solljus. Att mossor skulle vara gröna stämmer alltså inte alltid särskilt bra i denna miljö.

Storvuxen


Gyllenmossan är en ganska storvuxen pleurokarp bladmossa som kan bilda höga och täta tuvor. Stammen är normalt ganska rikligt förgrenad och de smalt triangulära bladen smalnar av nästan från basen till en smal spets. Bladen är längsveckade och har en lång enkel nerv. I nedre delen av skotten sitter på bladnervens ryggsida vanligen kraftigt förgrenade rhizoider, ofta i så stora mängder att rhizoiderna bildar en tät brun ludd.
Skott av gyllenmossa. Foto: L. Hedenäs.
Ett skott av gyllenmossa.
Förstora bilden
Detaljbild av gyllenmossans skott. Foto: C. Reisborg.
Detaljbild av gyllenmossans skott där man ser grenade rhizoider.
Förstora bilden
Sporkapsel av gyllenmossa. Foto: C. Reisborg.
Sporkapsel av gyllenmossa.
Förstora bilden
Tomentypnum falcifolium. Foto: L. Hedenäs.
Tomentypnum falcifolium.
Förstora bilden
Sporkapslar hittas ibland och sitter på ett långt skaft. De är cylindriska och mer eller mindre krökta, samt har två välutvecklade tandkransar. Den yttre tandkransens tänder är brungula i färgen.

Tomentypnum

i övriga världen


I Nordamerika och östra Asien finns ytterligare en art, Tomentypnum falcifolium, som skiljer sig från vår art bland annat genom att ha krökta blad och genom att växa i betydligt mineralfattigare miljöer.
Text: Lars Hedenäs
Foto: Lars Hedenäs/Christopher Reisborg
Läs mer:
Ordlista (förklarar kryptogambotaniska begrepp på sidan)
Fler kryptogamer