Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny
Calicium salicinum, kopparspik
Calicium salicinum, kopparspik. Laven har en bål som är insänkt i substratet men vanligen färgar underlaget grått. Huvudets undersida är brunt. Finns över hela Sverige och växer på ved av både barr- och lövträd samt på ekbark i södra Sverige. Foto av kollekt insamlad av Sten Ahlner den 4 maj 1942 i Uppland, Älvkarleby socken, Carlsäter. Ur Naturhistoriska riksmuseets samlingar. Foto: Gunvi Lindberg.
    #shareLink('Facebook' 'facebook' 'https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=') #shareLink('LinkedIn' 'linkedin' 'https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=') #shareLink('Twitter' 'twitter' 'https://twitter.com/intent/tweet?text=&url=') #shareLink('E-post' 'email' "mailto:?subject=${pageTitleEncoded}&body=")