Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18

  • Huvudmeny
Närbild av lobspetar.
Illustration ur G. F. Hoffman. 1786. Enumeratio lichenum. En lav är en dubbelorganism, som består av en svamp och en alg, som lever i symbios. Blåslavens lobspetsar slutar i läppformiga soral. I dessa bildas små vegetativa spridningsenheter, som kallas soredier. Soredier består av celler både från lavens svampkomponent och från dess algkomponent och kan därför omedelbart växa ut till nya lavar. Till vänster syns apothecier, svampkomponentens skålformade fruktkroppar, som bildar sporer genom sexuell förökning. När en sådan spor gror, måste den träffa på rätt sorts alg för att kunna bilda en lav.