Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny
Månadens kryptogam 9(4), april 2005

Sudare, Chorda filum

Månadens kryptogam april 2005

Sudare från Bohuslän
Sudare, eller snärjtång som den också kallas, är en brunalg med det vetenskapliga namnet Chorda filum. Chorda kan översättas med sträng och filum betyder tråd. Sudaren ser ut just som en slemmig gulbrun till mörkbrun tråd som kan liknas vid ett kolasnöre. Den är ogrenad och fäster vid underlaget med en rund fästskiva. Ofta växer flera trådar från samma utgångspunkt så att det ser ut som ett enda exemplar av en alg. När sudaren är ung täcks den av ljusa hår, men dessa försvinner gradvis ju äldre den blir.

Sudaren finns i salt och bräckt vatten över stora delar av norra halvklotet. Storleken beror lite på var den växer. Den kan bli ungefär 8 meter hög och ca 2-5 millimeter tjock. I Sverige blir den som mest upp till 1,5 meter hög på östkusten och ett par meter högre på västkusten. I England blir sudaren större och man kan trassla in sig i dess täta bestånd, där kallas den också Dead man's rope - död mans rep.

Sudaren trivs bäst i skyddade områden där den lever fastsittande på klippor, stenar, grus och andra växter. Den lever från ytan och ner till max 20 meters djup. I Sverige är den vanlig mellan 1 och 5 meters djup. Algen är ettårig och har en komplicerad livscykel som innefattar generationsväxling mellan ett könlöst och ett könligt stadium (jämför med livscykeln hos havssallat). Hos sudaren ser det könliga och det könlösa stadiet olika ut - det könlösa stadiet är mikroskopiskt, medan det könliga stadiet är vad vi normal uppfattar som själva algplantan.

Text: Lisa Andersson