Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny
Månadens kryptogam 14(3), mars 2010

Cladophora – ett algbatteri

Månadens kryptogam mars 2010

Idag används alger inom en mängd olika områden, men oftast inom mat och hygien. Nu har man även börjat titta på hur man kan använda alger även inom andra områden, bland annat för att producera fordonsbränsle och för att tillverka batterier. 

En forskargrupp (Gustav Nyström och Maria Strömme) vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet har upptäckt att alger ur släktet Cladophora producerar en unik typ av cellulosa med en mycket stor yta. Cellulosacellen kan bli mer än 10 gånger bredden och toppcellerna är vanligtvis bredare än 20 µm.

Alg med dåligt rykte

Cladophora (grönslick) är en alg med dåligt rykte eftersom de bidrar till algblomningen. Därför är det en fördel om algen kan användas till något nyttigt, såsom batterier. Algens cellulosa passar bra som ett substrat eller poröst nätverk för batterielektroderna, medan den stora ytan gör att det får plats många joner som är nödvändiga för att ett batteri ska fungera.

Lätt att få tag i för forskarna

Släktet Cladophora är en fintrådig alg som har formen av en ljusgrön till mörkgrön tofs bildad av många småtofsar. Färgen och antalet förgreningar är beroende av miljöfaktorer, som stark sol och mängden näring i vattnet. De fintrådiga algernas stora yta gör dem mer effektiva än andra alger på att ta upp näring ur vattnet. En annan fördel med Cladophora är att den är lätt att få tag i för forskarna, eftersom de kan skörda den direkt ur Östersjön. Cladophora finns helst nära ytan i rörligt vatten kring klippstränder. Den förekommer mer sällan i saltvatten, utan föredrar bräckt och sött vatten

Alla arter kan användas

Forskarna kan använda alla arter inom släktet Cladophora. Några vanliga arter är till exempel Cladophora glomerata (se tidigare månadens kryptogam, september 1998), Cladophora rupestris och Cladophora fracta. De tillhör några av de vanligaste Cladophora-arterna i Östersjön och är särskilt vanliga mellan Ålands hav och Bottniska viken. Cladophora fracta finner man dock i högt belägna hällekar. Den är svagt fästad vid botten och bildar tunna gröna moln i vattnet eller flyter upp i gasburna vaddar som höjer sig längs vattenytan och består av långa förgreningar.

Billiga och miljövänliga batterier

Cladophora-batterier har flera fördelar; de är enkla och billiga att tillverka, de väger nästan ingenting och är väldigt miljövänliga eftersom de fungerar med vatten som ledande material mellan elektroderna. Dessutom laddas de väldigt snabbt.

Algbatteriet befinner sig ännu på forskningsstadiet men på lång sikt kanske det kan ersätta dagens lithium-batteri som finns i våra bärbara datorer och mobiltelefoner. Först och främst fokuseras forskningen på de områden som dagens batterier inte klarar av. Algbatteriet har världsrekord i snabb uppladdning, det kan laddas upp på 10 sekunder! Batteriet behåller också sin kapacitet relativt bra, efter 100 laddningar har den förlorat 6% av sin kapacitet.

Text och foto: Ramona Ubral Hedenberg

Läs mer:
Cladophora glomerata (månadens kryptogam, september 1998)
Fler kryptogamer