Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Öppettider:
Tisdag-fredag 12.15-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny
Sjöhjortron, Nostoc zetterstedtii.

Sjöhjortron, Nostoc zetterstedtii. Nostoc zetterstedtii är en trådformig blågrönalg som bildar runda geléartade kolonier, upp till några centimeter stora, i sjöar och vattendrag. Utseendet har givit den namnet sjöhjortron, men den har också missuppfattats som något slags groddjursägg. Sjöhjortronen på bilden samlades i Forsa kyrksjö i Hälsingland 1882 och har fått torka in för att kunna sparas i herbariet. Ur Naturhistoriska riksmuseets samlingar.