Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Öppettider:
Tisdag-fredag 12.15-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny
Nostoc commune

Nostoc commune. Geléartade skikt av blågrönalgen Nostoc commune som samlades in i Lund i april 1867 och nu förvaras pressade och torra i herbariet. Ur Naturhistoriska riksmuseets samlingar.